IE a standardy

Strona główna Aktualności

O autorze

Chris Wilson, jako jeden z twórców Internet Explorera, w blogu poświęconym tej przeglądarce opisuje podejście Microsoftu do powszechnie panujących standardów. Brak zgodności z nimi traktowany jest często przez zwolenników konkurencyjnych produktów jako jedna z ważniejszych wad produktu Microsoftu. Wilson w swoich zapiskach potwierdza, że zgodność ze standardami leży w troskach firmy, jednak trudność w jej realizacji stwarzają wcześniejsze wersje IE, z którymi przeglądarka musi również pozostawać zgodna. Wilson zaznacza, żeby tłumaczeń o trudności we wprowadzaniu zmian nie zrozumieć jako niechęć Microsoftu do zmieniania czegokolwiek. Zachęca wręcz do zgłaszania wszelkich problemów i próśb, co pomoże wyznaczyć priorytety poszczególnych zadań w procesie tworzenia kolejnej wersji - z zastrzeżeniem, iż prośby o obsługę technologii, które jeszcze statusu standardu nie uzyskały - jak XUL czy CSS3 - zostaną raczej rozpatrzone negatywnie. Trzeba przyznać, że Chris Wilson na łamach blogu uzyskał całkiem wiele komentarzy. Być może jakąś ich wypadkową będzie wstępna specyfikacja IE7.

© dobreprogramy
s