Instalacja Linuxa na urządzeniu mobilnym z systemem Android

Powszechnie wiadomo że Linux jest niemalże uniwersalnym systemem operacyjnym - może on być przecież zainstalowany prawie wszędzie, poczynając od komputerów domowych oraz serwerów, a na routerach i lustrzankach od Canona kończąc.Także największy mobilny system operacyjny - Android, bazowany jest na Linuxie, co oznacza że każdy posiadacz urządzenia z tym oprogramowaniem posiada zainstalowany kernel Linuxa, jednak jego funkcje nie są dostępne dla użytkownika. Okazuje się jednak że istnieje rozwiązanie pozwalające na uruchomienie pełnoprawnej dystrybucji Linuxa na dowolnym sprzęcie z systemem Android 4.0 lub nowszym, i to bez usuwania domyślnego środowiska operacyjnego - jedynym wymaganiem jest złamana wersja Androida (ROOT). Wydajność i funkcjonalność tak uruchomionej dystrybucji Linuxa jest na zadawalającym poziomie, aczkolwiek do pełni szczęścia brakuje emulacji architektury x86 - system działa na ARM, co może uniemożliwiać zainstalowanie niektórych aplikacji znanych z x86. Osobiście nie miałem jeszcze żadnych problemów podczas instalowania pakietów z repozytorium, jednak warto wiedzieć że takie nieprzyjemności mogą mieć miejsce.

Uwaga: Nie biorę żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie sprzęty czy utratę danych powstałe w wyniku stosowania się do poniższych porad. Wszystko wykonujesz na własną odpowiedzialność!

Przygotowanie niezbędnych narzędzi

Do wykonania poniższych porad będziemy potrzebować kilku narzędzi takich jak:


  • Linux Deploy [Google Play |IT-Fun™ ] - aplikacja zarządzająca pracą systemu Linux na urządzeniu - absolutnie niezbędna!
  • SSH Client [Google Play |IT-Fun™ ] - klient SSH pozwalający na podłączenie się do konsoli poleceń Linuxa. Może zostać zastąpiony innym oprogramowaniem posiadającym podobną funkcjonalność.
  • VNC Viewer [Google Play |IT-Fun™ ] - klient VNC pozwalający na podłączenie się do środowiska graficznego Linuxa. Może zostać zastąpiony innym programem o podobnej funkcjonalności.

Wszystkie te programy możemy pobrać bezpośrednio ze sklepu Google Play, a w razie potrzeby także z oficjalnej strony IT-Fun™. Przy korzystaniu ze strony należy pamiętać o zezwolenie na instalację aplikacji z nieznanych źródeł (Ustawienia--->Zabezpieczenia--->Nieznane źródła).

Konfiguracja oprogramowania

Po nabyciu wszystkich narzędzi warto jest poświęcić chwilę na jego konfigurację - pozwoli nam to uniknąć problemów i znacznie ułatwi pracę z programami :).

Linux Deploy

Ustawienia Linux Deploy znajdziemy pod przyciskiem Menu (trzy kropeczki)--->Settings. Szczególnie warto zainteresować się opcją Lock WiFi oraz Lock Screen - pozwoli nam to uniknąć niemiłych niespodzianek podczas korzystania z programu. Warto także powiększyć czcionkę komunikatów wyświetlanych w konsoli Linux Deploy (Font Size) oraz zwiększyć liczbę wierszy konsoli (Scroll Size). Opcje Update ENV oraz Remove ENV pomogą nam gdy będziemy chcieli zaktualizować lub odinstalować program Linux Deploy.

SSH Client

Panel konfiguracji klienta SSH Client znajduje się pod przyciskiem Menu (trzy kropeczki)--->Ustawienia. Warto tam zmienić sposób orientacji ekranu na automatyczny, a także zaznaczyć opcję trybu pełnoekranowego. Ciekawe są również ustawienia klawiszy funkcyjnych, które możemy zmienić na wiele sposobów, natomiast jeżeli komuś to nie wystarcza to pod przyciskiem Menu--->Colors możemy ustalić kolory tekstu i tła dla konsoli.

VNC Viewer

VNC Viewer nie oferuje globalnych ustawień, jednak we właściwościach już utworzonego połączenia możemy zmienić jakość obrazu.

Pobieranie i instalacja dystrybucji

Po instalacji i konfiguracji wyżej wymienionych aplikacji możemy przejść do pobierania plików systemu Linux. Aby to uczynić przechodzimy do programu Linux Deploy i w głównym ekranie aplikacji klikamy na ikonkę pobierania, znajdującą się na górnym pasku narzędziowym. Naszym oczom ukaże się wówczas pełna lista ustawień dystrybucji:

W Distribution i Distribution Suite możemy wybrać jaka dystrybucja ma zostać pobrana, natomiast pole Architecture pozwala nam na wybór architektury - jednak nie radzę zmieniać tego ustawienia, gdyż w moim wypadku jego zmiana powodowała problemy z uruchomieniem systemu.

Installation type pozwala nam wybrać w jaki sposób mają być przechowywane pliki systemu - czy mają być one zapisane w pliku IMG, czy też przechowywane luzem na karcie pamięci lub osobnej partycji. Jeżeli ktoś zdecydował się na plik IMG to w polu Image Size należy wybrać rozmiar tego pliku (zalecane jest minimum 2GB) - trzeba przy tym pamiętać że dla systemu plików FAT32 maksymalna wielkość pliku wynosi 4095MB. Ustawienie File system najrozsądniej będzie pozostawić w domyślnej konfiguracji.

W User Name wpisujemy nazwę użytkownika jaki ma zostać utworzony w systemie. Jego domyślnym hasłem będzie "changeme".

W polu DNS Server możemy nakazać aplikacji aby ta pobierała pliki systemu z repozytorium, korzystając z tych konkretnych serwerów nazw domen. Ustawienie mało przydatne, aczkolwiek jak ktoś bardzo chce może skorzystać z adresu 8.8.8.8 (DNS od Google).

W Localization możemy ustawić domyślną lokalizację dystrybucji. Niestety - nie ma tutaj do wyboru języka polskiego, dlatego też zalecam wybrać en_US.UTF-8 (interfejs systemu będzie wówczas w języku angielskim).

W Components możemy wybrać jakie komponenty dodatkowe mają zostać zainstalowane. Koniecznymi komponentami są: SSH Server oraz VNC Server, gdyż bez nich w ogóle nie połączymy się z systemem. Jeżeli chcemy mieć automatycznie zainstalowane środowisko graficzne należy także doinstalować X Server oraz Desktop Environment. Zainstaluje się wówczas środowisko graficzne, które wybierzemy w polu Desktop Environment.

Kolejne ustawienia odnoszą się do już zainstalowanego systemu i nimi zajmiemy się potem :). Po wstępnej konfiguracji systemu możemy zainicjować pobieranie, a następnie instalację systemu - aby to uczynić klikamy w tym samym okienku na pozycję Install. Proces ten wymaga dostępu do Internetu oraz trwa około godziny, nie wymaga jednak naszej ingerencji, dlatego też możemy spokojnie zostawić urządzenie, a w tym czasie zająć się czymś innym. Zakończenie instalacji zostanie oznajmione komunikatem "<<< end: install" widocznym w konsoli Linux Deploy.

Konfiguracja dystrybucji

Po zakończonej sukcesem instalacji systemu możemy jeszcze dokonać dodatkowej konfiguracji systemu. Aby takowej konfiguracji dokonać klikamy na ikonkę pobierania i przechodzimy na dół listy. Możemy tutaj między innymi włączać i wyłączać oraz zmieniać ustawienia serwerów VNC oraz SSH - tego jednak nie zaleca się robić, gdyż to właśnie za pomocą tych serwerów łączymy się z systemem. Warto jednak dodać swoje własne punkty montowania (opcje Custom mounts oraz Mounts points) - funkcja ta umożliwia udostępnianie poszczególnych folderów widzianych z poziomu Androida, co pozwala na korzystanie z jego zasobów na Linuxie. Osobiście skorzystałem z tej opcji i zamontowałem sobie kartę pamięci oraz pamięć wewnętrzną urządzenia.

Uruchamianie systemu

Po dotarciu do tej części poradnika jesteśmy już posiadaczami w pełni sprawnej i gotowej do pracy dystrybucji Linuxa oraz możemy go uruchomić. Aby to uczynić należy najpierw zamontować wszystkie pliki systemu za pomocą przycisku Start znajdującego się w górnej części okna Linux Deploy. Rozpocznie się wówczas montowanie partycji oraz ładowanie binariów dystrybucji, a o zakończeniu tego procesu zostaniemy poinformowani komunikatem "<<< end: start" widocznym w konsoli Linux Deploy. Teraz w zależności od tego czy chcemy pracować w konsoli czy w środowisku graficznym musimy skorzystać z odpowiedniego programu - klienta VNC (do połączeń ze środowiskiem graficznym) lub klienta SSH (do połączeń z terminalem poleceń).

Łączenie z konsolą - SSH (na przykładzie SSH Client)

Uruchamiamy naszego klienta i na dole ekranu głównego, w polu tekstowym wpisujemy <nazwa_użytkownika>@127.0.0.1:<port_domyślnie_jest_to_22> (na przykład alan@127.0.0.1:22), natomiast z listy rozwijalnej znajdującej się obok pola tekstowego wybieramy protokół SSH. Następnie zatwierdzamy chęć nawiązania połączenia klawiszem ENTER (na klawiaturze fizycznej lub wirtualnej). Jeżeli podczas łączenia program zapyta się czy chcemy kontynuować połączenie - zezwalamy mu na to. Jak zostaniemy zapytani o hasło to podajemy swoje hasło do konta Linuxa - domyślnie jest to "changeme" (możemy je później zmienić korzystając z polecenia passwd). Po chwili zostaniemy połączeni z konsolą systemu i możemy rozpocząć korzystanie z wszystkich dobrodziejstw jakie ona oferuje.

Łączenie się ze środowiskiem graficznym - VNC (na przykładzie VNC Viewer)

Uruchamiamy naszego klienta VNC i klikamy na znak + znajdujący się w górnej części ekranu głównego. Następnie na ekranie który się pojawi, w polu Address wpisujmy 127.0.0.1, natomiast w polu Name możemy wpisać co chcemy - jest to tylko nazwa dla profilu połączenia w programie. Jeżeli nie chcemy by hasło które podamy zostało zapisane należy odznaczyć opcję Save Password. Po uzupełnieniu wszystkich pól klikamy na Done - przejdziemy wówczas do kolejnego okienka w którym możemy wybrać jakość obrazu (Picture Quality) oraz ostatecznie połączyć się z systemem. W trakcie łączenia zostaniemy zapytani o hasło do systemu - domyślnym hasłem jest "changeme".

Łączenie się z konsolą z poziomu komputera - SSH (na przykładzie PuTTY)

Okazuje się że z naszą dystrybucją możemy się łączyć także z komputera - jedynym warunkiem jest obecność obu urządzeń w jednej sieci lokalnej. Do połączeń z konsolą możemy użyć otwartoźródłowego programu PuTTY, który jest dostępny do pobrania na oficjalnej stronie producenta oraz na oficjalnej stronie IT-Fun™. Po pobraniu programu uruchamiamy go i w głównym okienku przełączamy się na protokół SSH. W pierwszym polu tekstowym wpisujemy wewnętrzny adres IP urządzenia mobilnego (możemy go podejrzeć na górnej belce Linux Deploy), natomiast w drugim - port (domyślnie jest to 22). Następnie klikamy na Open i gdy program zapyta się o nazwę użytkownika oraz hasło - podajemy je i program ustanowi połączenie.

Łączenie się ze środowiskiem graficznym z poziomu komputera - VNC (na prrzykładzie VNC Viewer)

Na początku pobieramy program VNC Viewer w wersji 32-bitowej lub 64-bitowej. Program ten możemy uruchomić bezpośrednio po ściągnięciu, gdyż nie wymaga on instalacji. W głównym okienku programu wpisujemy wewnętrzny adres IP urządzenia mobilnego (możemy go podejrzeć na górnej belce programu Linux Deploy) i ustanawiamy połączenie przyciskiem Connect. Wówczas po podaniu danych logowania naszym oczom ukaże się środowisko graficzne naszej dystrybucji.

Zamykanie systemu

Po zakończonej pracy z Linuxem oraz rozłączeniu wszystkich sesji należy jeszcze odmontować usługi linuksowe z urządzenia. Aby to uczynić należy ponownie przejść do Linux Deploy i z górnej części okna wybrać opcję Stop - program wówczas rozpocznie odmontowywanie systemu, a o zakończeniu zostaniemy poinformowani komunikatem "<<< end: stop" widocznym w konsoli aplikacji.

Usuwanie systemu

Jeżeli uznamy że Linux na urządzeniu mobilnym nie spełnia naszych oczekiwań, możemy go z łatwością odinstalować. Na początku należy odmontować cały system z Linux Deploy, jeżeli nie zostało to wykonane wcześniej. Następnie przechodzimy do ustawień aplikacji i wybieramy opcję Remove ENV - usunie to całe środowisko jakie zostało użyte do zamontowania Linuxa. Potem możemy najzwyczajniej w świecie usunąć aplikację, korzystając z systemowego menedżera aplikacji. Na końcu warto jeszcze usunąć z karty pamięci dane, które pozostały z instalacji dystrybucji (np. plik IMG), korzystając z dowolnego menedżera plików.