Własny system analityki internetowej — instalacja Piwik na serwerze

Dla posiadaczy stron internetowych niezwykle przydatne mogą okazać się informacje na temat wyświetleń strony. Dysponując tymi danymi możemy dopasować najbardziej efektywną kampanię marketingową oraz dawać użytkownikom witryny kontent jakiego oni poszukują. Aby pozyskiwać te informacje administratorzy stron często korzystają z różnych systemów statystyk internetowych hostowanych na serwerach firm trzecich - na przykład Google Analytics. Zaletą usługi hostowanej jest fakt iż za poprawne jej działanie odpowiedzialny jest administrator serwisu. Nie mamy jednak kontroli nad danymi przechowywanymi w tej usłudze, natomiast wady tej pozbawione są systemy analityki umieszczone na własnym serwerze. Taki własny system możemy zaprojektować sami lub skorzystać z gotowca - takim godnym polecenia gotowcem jest Piwik, który pozwala na zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, jednocześnie nie tracąc funkcjonalności znanych z hostowanych systemów (np. wspomniany wyżej Google Analytics ).

Wymagania Piwika

Aby nasz własny system analityki mógł poprawnie funkcjonować należy spełnić kilka wymogów:


  • Serwer WWW oparty na Apache, Nginx, IIS itp.
  • Wersja PHP 5.3.3 lub nowsza
  • Wersja MySQL 4.1 lub nowsza
  • Rozszerzenia PHP: pdo i pdo_mysql

Oczywiście można spróbować zainstalować system Piwik na innym środowisku, aczkolwiek może on nie funkcjonować poprawnie.

Instalacja systemu Piwik

1. Tworzenie bazy danych

Piwik przechowuje wszystkie dane w bazie danych i do funkcjonowania takowej bazy wymaga. Utworzymy ją korzystając z panelu kontrolnego serwera (np. cPanel, DirectAdmin czy ISPConfig ). W tym poradniku skorzystam z panelu ISPConfig, jednak ta operacja wygląda podobnie w każdym innym oprogramowaniu kontrolnym.

Przechodzimy na stronę panelu i dokonujemy autoryzacji użytkownika za pomocą loginu i hasła. Następnie przechodzimy do zakładki Strony--->Użytkownicy bazy danych i tworzymy nowego użytkownika. Wprowadzamy dane do autoryzacji a następnie tworzymy użytkownika bazy.

Posiadając utworzonego użytkownika, możemy utworzyć bazę danych. Uczynimy to korzystając z zakładki Strony--->Baza danych. Klikamy na przycisk Utwórz nową i w formularzu podajemy między innymi nazwę bazy danych (zalecam ustawić nazwę bazy taką samą jak nazwę użytkownika bazy), jej kodowanie (zalecam wybrać DB-Default) oraz użytkownika bazy - tutaj należy wybrać nowo utworzonego użytkownika, korzystając z listy rozwijalnej. Do naszych celów nie ma potrzeby definiowania użytkownika bazy tylko do odczytu czy też aktywacji dostępu zewnętrznego, w związku z czym zapisujemy dane w formularzu. Po wprowadzeniu nowej bazy możemy przejść do kolejnego punktu.

2.1. Instalacja plików systemu Piwik (poprzez FTP)

Jeżeli mamy dostęp do konta FTP na naszym serwerze, to możemy je wykorzystać do przesłania na niego plików Piwika, które są wymagane do działania systemu. Na początku należy pobrać archiwum z oficjalnej strony pobierania, a następnie wypakować je na komputerze.

Teraz logujemy się na nasze konto FTP i korzystając z binarnego trybu przesyłu pliku wysyłamy folder z wypakowanymi plikami systemu na serwer.

2.2. Instalacja plików systemu Piwik (poprzez powłokę serwera)

Jeżeli mamy dostęp do konsoli tekstowej serwera to możemy ją wykorzystać do instalacji systemu. Na początku korzystając z polecenia cd przechodzimy do katalogu w którym chcemy zainstalować system i który dostępny jest przez przeglądarkę internetową.

cd ../../web

Następnie pobieramy archiwum z plikami bezpośrednio na nasz serwer:

wget http://builds.piwik.org/piwik.zip

Na końcu wypakowujemy archiwum komendą:

unzip piwik.zip

W naszym katalogu pojawiły się dwie nowe pozycje: folder piwik i plik How to install Piwik.html. Plik HTML jest zbędny i możemy go usunąć poleceniem:

rm How\ to\ install\ Piwik.html

Natomiast folder piwik zawiera pliki systemu, a jeżeli zajdzie taka potrzeba to możemy go przenieść lub zmienić jego nazwę korzystając z polecenia mv.

3. Łączenie Piwika z bazą danych i wstępna konfiguracja

Czas na wstępną konfigurację naszego nowo zainstalowanego oprogramowania. Z poziomu przeglądarki przechodzimy do ścieżki w której zainstalowaliśmy Piwika (np. example.com/piwik).

W następnym etapie sprawdzana jest zgodność naszego serwera z oprogramowaniem Piwik. W przypadku wykrycia przez system jakiejś nieprawidłowości warto ją skorygować przed instalacją systemu, a następnie ponownie uruchomić kreator konfiguracji celem sprawdzenia czy błędy zostały już naprawione.

Po sprawdzeniu zgodności i ewentualnych poprawkach w konfiguracji serwera możemy przystąpić do łączenia systemu z bazą danych. W trakcie tego procesu jesteśmy proszeni między innymi o nazwę bazy danych oraz nazwę użytkownika bazy danych i jego hasło. Możemy także zdefiniować prefiks nazwy jaki będzie stosowany w tabelach Piwika w bazie - opcja ta jest szczególnie przydatna, podczas instalowania kilku oprogramowań na jednej bazie danych, ponieważ pozwala na szybkie usunięcie wszystkich tabel Piwika, bez naruszania tabel innego oprogramowania i zapobiega konfliktom nazw. Pola Serwer bazy danych i adapter możemy pozostawić bez zmian.

Następnie, po utworzeniu przez oprogramowanie nowych tabel w bazie danych, możemy przystąpić do tworzenia konta użytkownika systemu statystyk. Konto to będziemy wykorzystywać do logowania się do statystyk witryny, natomiast kolejne konta użytkowników będziemy mogli utworzyć po zakończeniu instalacji systemu.

Po utworzeniu nowego konta użytkownika możemy wprowadzić dane pierwszej witryny, która ma być śledzona przez Piwika. Wprowadzamy nazwę witryny, jej adres oraz strefę czasową której podlega. Ostatnim krokiem w instalacji systemu statystyk jest skopiowanie i wklejenie kodu śledzenia Piwik, wymaganego do zbierania statystyk, do naszego kodu HTML witryny. Jeżeli korzystamy z systemu zarządzania treścią takiego jak WordPress, Drupal czy Joomla - możemy pobrać i zainstalować dedykowaną wtyczkę, która automatycznie osadzi kod śledzenia do kodu HTML witryny.

4. Wsparcie dla Do Not Track i anonimizacja adresu IP

Po zakończeniu instalacji systemu Piwik, możemy jeszcze włączyć lub wyłączyć dodatkowe opcje chroniące prywatność użytkowników, takie jak wsparcie dla funkcji Do Not Track, czyli wysyłaniu przez przeglądarkę informacji o tym że dany użytkownik nie chce być śledzony, czy też aktywację anonimizacji adresu IP, czyli funkcji ukrywającej w statystykach ostatni człon adresu IP.

Logowanie do systemu

Po zakończeniu instalacji dysponujemy już w pełni sprawnym systemem analityki internetowej i możemy korzystać z wszystkich jego dobrodziejstw. Aby to uczynić należy przejść do strony logowania, dokonać autoryzacji loginem i hasłem podanym podczas konfiguracji systemu. Wówczas otrzymamy dostęp do wszystkich statystyk zgromadzonych przez skrypt śledzący i możemy rozpocząć pracę z systemem.