Ile wydaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na oprogramowanie MS?

Strona główna Aktualności

O autorze

Od jednego z czytelników redakcja serwisu Hacking.pl otrzymała ciekawą informację wygenerowaną przez Centrum Informacyjne Rządu (CIR) dot. kwot jakie zostały wydane przez Kancelarie Prezesa Rady Ministrów na oprogramowanie firmy Microsoft. Poniżej list autorstwa Joanny Fiodorow - głównego specjalisty w CIR.

W odpowiedzi na informacje prasowe o tym, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zakupiła za około 1 miliona zł oprogramowanie Microsoft Office, uprzejmie informuje, że na zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby KPRM w roku 2003 zostały wydatkowane następujące kwoty:

557 100 zł netto - na Microsoft Office 2003 PL Standard - 500 sztuk oraz licencje dostępowe User Call English do serwera MS Windows Advanced Svr 2000 English - 550 sztuk.

43 032 zł netto - na Access 2003 PL - 30 sztuk oraz Upgrade Windows do wersji Windows XP Professional PL - 50 sztuk

Zakup został zrealizowany w oparciu o obowiązujące procedury w KPRM, na podstawie których Centrum Obsługi KPRM przeprowadziło przetarg na wymienione oprogramowanie zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.). Najkorzystniejsze warunki przedstawiła firma TALEX S. A. Z siedzibą w Poznaniu ul. Karpia 27 D, która to za kwotę 600 132 zł netto zrealizowała omawiany przedmiot umowy.

Zakup powyższego oprogramowania był kontynuacją rozpoczętego w 2002 roku procesu aktualizacji przestarzałego oprogramowania w KPRM, był niezbędny do uzyskania ciągłości i minimalizowania awaryjności funkcjonującego systemu teleinformatycznego.

Ponadto posiadanie przez Kancelarię legalnego oprogramowania komputerowego to jeden z podstawowych warunków poprawnego działania systemów informatycznych.

Zakup aplikacji biurowych MS Office 2003 PL standard i MS Access 2000 PL oraz licencji dostępowych User Call English do serwera MS Windows Advanced Svr 2000 English i Upgrade Windows do wersji Windows XP Professional PL umożliwia stopniową wymianę oprogramowania na komputerach pracujących w Kancelarii PRM, zwłaszcza, że dla starego oprogramowania Windows NT 4.0, Office 97 nie można uzyskać wsparcia technicznego. Nowe oprogramowanie dużo lepiej współpracuje z aktualizowanym systemem informatycznym w Kancelarii PRM jak również w dużo lepszy i efektywniejszy sposób wykorzystuje możliwości nowo zakupionego sprzętu.

W KPRM najczęściej używaną aplikacją (od początku istnienia sieci teleinformatycznej) jest edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, produkty firmy Microsoft. Podczas przeglądu oprogramowania stwierdzono braki w liczbie licencji dostępnych do serwera MS Windows, Advanced Svr 2000, jak również wykorzystywanie przestarzałych programów i to w różnych wersjach. W 2002 r. zaplanowano standaryzacje oprogramowania realizowaną poprzez jego aktualizację.

Produkty Microsoft nie są wyłącznie stosowane w KPRM. Zważywszy na to, że z sieci teleinformatycznej korzysta 653 użytkowników (w tym pracowników komórek statutowych Kancelarii, pracowników komórek pomocniczych i wyodrębnionych, doradców przedakcesyjnych oraz osób pracujących na umowę zlecenie), ilość zakupionych licencji jest niewystarczająca. Biuro Informatyki KPRM, kierując się zasadami konkurencyjności, wdraża obecnie, jako system pilotażowy, brakujące dla ponad 100 użytkowników, oprogramowanie typu "Open source". Tym bardziej, że ograniczenia finansowe, w KPRM wymuszają wręcz stopniową rezygnację z oprogramowania komercyjnego na rzecz Wolnego Oprogramowania "Open source". Proces ten jest obecnie w KPRM przyjęty do wdrożenia. Biuro Informatyki KPRM czynnie włączyło się w omawiany proces i wstępnie dla populacji około 15% odbywa się testowanie nowych, przyjaznych możliwości Wolnego Oprogramowania "Open source". Jak wynika z pism informatycznych powyżej opisane podejścia stosowania oprogramowania w instytucjach wzajemnie się przenikają i zapożyczają najlepsze cechy "konkurencyjnego" modelu. W KPRM po okresie wstępnej eksploatacji nowych programów, w ramach wspólnych działań z Ministerstwem Nauki i Informatyzacji, zostaną przyjęte zasady wdrażania oprogramowania dla realizacji zadań Kancelarii, uwzględniające szeroko pojęty aspekt bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz integrację środowiska informatycznego zgodnego z wymogami Unii Europejskiej.

Joanna Fiodorow
Główny Specjalista
Centrum Informacyjne Rządu
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

© dobreprogramy
s