I'm Getting Arrested I'm Getting Arrested 1.0.6

Strona główna Android Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo osobiste
Pobierz program
lub zeskanuj:

Aplikacja I'm Getting Arrested to prosta aplikacja, służąca do wysyłania wiadomości o sytuacji kryzysowej, w której się znaleźliśmy do wybranych osób.

Jak sama nazwa wskazuje, aplikacja powinna służyć głównie wtedy, gdy aresztuje nas policja. Jednak program pozwala ustawić treść komunikatu alarmowego oraz numery osób, do których trafi nasz SMS wysłany za pośrednictwem I’m Getting Arrested. Dlatego osoby, które np. dużo czasu spędzają za kierownicą mogą wpisać taką wiadomość, że np. mieli stłuczkę. Po uruchomieniu aplikacji i naciśnięciu przycisku alarmowego, SMS od nas trafi do wybranej grupy osób.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!