Inauguracja działalności Rady Akademickiej przy Microsoft

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft zainaugurował działalność Akademickiej Rady przy Microsoft, której celem jest pomoc w doskonaleniu współpracy firmy z polskimi uczelniami. Rada będzie realizować swój cel poprzez ocenę działań Microsoftu na rynku akademickim w Polsce, będzie również wskazywać potencjalne kierunki rozwoju współpracy w obszarach dydaktyki, badań oraz informatyzacji uczelni. Rada liczy pięciu członków reprezentujących największe polskie ośrodki dydaktyczne, m.in. Politechnikę Poznańską, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską, Politechnikę Wrocławską i Uniwersytet Warszawski.

Rada będzie organem opiniodawczym i doradczym w kwestii współpracy firmy Microsoft z uczelniami, informatyzacji placówek i prowadzonych przez nie badań. Posiedzenia Rady będą odbywały się kilka razy w roku. W spotkaniach tych z głosem doradczym będą brać udział także pracownicy Microsoftu, w tym dyrektor generalny oraz inni dyrektorzy polskiego oddziału korporacji.

To bardzo cenna inicjatywa, kiedy komercyjna firma zwraca się o pomoc do autorytetów naukowych w tak newralgicznej kwestii, jak metody wsparcia ośrodków naukowych. Zrobimy wszystko, aby wykorzystać potencjał Microsoft w najlepszy sposób tak, aby ośrodki edukacyjne odniosły jak największe korzyści z tej współpracy - zapowiedział dr hab. inż. Jerzy Nawrocki, przewodniczący Rady.

© dobreprogramy