Incenti + Safo + Softlab + WA-PRO = wielkie połączenie

Strona główna Aktualności

O autorze

Zapowiadane od kilku miesięcy połączenie firm Safo, Softlab, WA-PRO i Incenti (od 20 lutego br. Asseco Business Solutions) stało się faktem. W dniu 1 czerwca 2007 roku Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wpisał połączenie spółek. Od tego dnia spółka powstała w wyniku połączenia nosi nazwę Asseco Business Solutions SA. Jeszcze w tym roku planowany jest debiut giełdowy nowej spółki.

Jak możemy przeczytać w komunikacie prasowym nowej spółki, celem konsolidacji spółek jest stworzenie największego krajowego przedsiębiorstwa produkującego i wdrażającego rozwiązania IT dla biznesu w Polsce i Unii Europejskiej. Asseco Business Solutions należy do Grupy Kapitałowej Asseco, w ramach której stanowi Centrum Kompetencyjne odpowiedzialne za systemy ERP, oprogramowanie dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), outsourcing oraz e-learning. Asseco Business Solutions będzie ściśle współpracować w ramach międzynarodowej Grupy Asseco, w skład której wchodzi m.in. Asseco Poland (dawny Softbank).

Asseco Business Solutions posiada ofertę dedykowaną dla wszystkich segmentów rynku. Oferta spółki została podzielona pomiędzy cztery współpracujące ze sobą Piony Biznesowe. Pod nazwą WA-PRO firma będzie dostarczać oprogramowanie dla małych i średnich firm (ich wersje testowe prezentujemy na łamach vortalu), średnie i większe przedsiębiorstwa mogą skorzystać z systemów ERP marek Safo lub Softlab, w zależności od preferowanej technologii Oracle albo Microsoft. Ponadto firma oferuje usługi pod nazwą Incenti, obejmujące outsourcing IT, e-learning czy konsulting informatyczny.

W połączonej, nowej spółce zatrudnionych jest ponad 500 pracowników, w tym ponad 400 informatyków specjalizujących się w produkcji oprogramowania i wdrożeniach oraz 80 specjalistów ds. projektowania infrastruktury informatycznej, systemów bezpieczeństwa i e-learningu. Główną siedzibą Asseco Business Solutions jest Lublin, w Warszawie zlokalizowane będzie zaś Biuro Zarządu. Firma posiada także oddziały w Poznaniu, Lublinie, Gdańsku, Krakowie, Rzeszowie, Bydgoszczy i Łodzi oraz sieć prawie 600 Partnerów na terenie całego kraju.

Asseco Business Solutions planuje wypracowanie w 2007 roku przychodów ze sprzedaży na poziomie 100 milionów złotych oraz zysku netto wynoszącego ok. 13 milionów złotych. Spółka jeszcze w tym roku ma zostać wprowadzona na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

© dobreprogramy

Komentarze