Internet bez VAT ?

Strona główna Aktualności

O autorze

Sejm przyjął poprawkę, która zakłada całkowite zwolnienie z podatku VAT usług dostarczania dostępu do Internetu - zwolnione będą usługi świadczone na rzecz uczniów, studentów, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli, placówek oświatowych, szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i placówek naukowych PAN. Zwolnienia obejmą także użytkowników indywidualnych, korzystających z łącz szerokopasmowych i usług tzw. wdzwaniannych.

Jest to niewątpliwie bardzo dobra wiadomość, ponieważ zrezygnowano z projektu podniesienia stawki VAT z obecnych 7% do 22%, które to rzekomo miały dostosować nasze prawo do wymogów Unii Europejskiej. Nie cieszmy się jednak na zapas - projekt musi poprzeć jeszcze Senat....

© dobreprogramy
s