Internet już prawie w 72% polskich domów

Strona główna Aktualności

O autorze

Podane w ubiegłym tygodniu statystyki, mówiące o liczbie polskich internautów, dziś uzupełnić możemy danymi na temat dostępu do Internetu w polskich gospodarstwach domowych, udostępnionymi przez Główny Urząd Statystyczny. Cieszy fakt, że coraz więcej domów ma łącze szerokopasmowe.

I tak, z raportu GUS dowiedzieć się możemy, że dostęp do Internetu w roku 2013 posiadało 71,9% gospodarstw domowych, o 1,4 p. proc. więcej, niż rok wcześniej. Oczywiście typ łącza jest mocno powiązany z miejscem zamieszkania i typem samego gospodarstwa. Wśród tych „podłączonych”, zdecydowaną przewagę mają te, w których mieszkają dzieci. Dzieci w wieku od 5 do 15 lat mogą korzystać z komputera w 88,7% gospodarstw domowych, a w 20,5% domów mogą także grać na konsoli.

Liczba gospodarstw domowych, w których znajdziemy łącza szerokopasmowe, wciąż rośnie. W roku 2011 było to 61% wszystkich podłączonych, w 2012 — 67%. Analiza podsumowująca rok 2013 wykazała, że udział takich gospodarstw wzrósł do 68,8%.

W ubiegłym roku wzrosła także liczba korzystających z Internetu przedsiębiorstw. Łącze internetowe ma 93,6% firm, przy czym odsetek posiadających łącze szerokopasmowe wzrósł z 77,5% w roku 2011 i 81,9 w 2012 do 82,6 w roku ubiegłym. Wzrosła również popularność łączy mobilnych, które posiada już 48,2% polskich firm. Wśród dużych przedsiębiorstw, 9 z 10 wyposaża swoich pracowników w urządzenia pozwalające korzystać z Internetu mobilnego. W komputery najczęściej wyposażeni są pracownicy firm w województwie mazowieckim, najrzadziej w Lubuskim. 66% firm ma własną stronę internetową, 10% otrzymało w ubiegłym roku zamówienia przez Internet.

© dobreprogramy

Komentarze