Internet lepszym źrodłem aktualności niż prasa

Strona główna Aktualności

O autorze

Amerykańska organizacja The Pew Research Center for the People & the Press przeprowadzając ostatnie badania dotyczące czytelnictwa odkryła, że po raz pierwszy Internet wyprzedził prasę drukowaną jeśli chodzi o źródła pozyskiwania aktualności.

Badania przeprowadzono między 3 a 7 grudnia na grupie 1 489 dorosłych amerykanów. Większość pytań dotyczyła reakcji na najważniejsze wydarzenia roku, część jednak sprawdzała skąd respondenci dowiedzieli się o nich. Okazało się, że 40% ludzi aktualności krajowe i światowe czerpała z Internetu - to znaczny skok względem analogicznego badania w 2007, kiedy podobnie odpowiedziało jedynie 24% badanych.

Niekwestionowanym liderem okazała się nadal telewizja, jednak i dla niej zapaliło się już ostrzegawcze światło - w badaniu ograniczającym grupę respondentów wyłącznie do młodych ludzi, telewizja znacznie traci już na swoim znaczeniu i jako źródło pozyskiwania informacji pozycjonowana jest już na równi z Internetem.

Warto zauważyć, że niektóre komentarze do tych badań ostrzegają, że nie ma z czego się cieszyć. O ile bowiem w oczach wielu ludzi Internet jest idealnym medium szybko i sprawnie identyfikującym najważniejsze wydarzenia, o tyle mało które witryny webowe mają zasoby niezbędne do przeprowadzania wnikliwych dziennikarskich analiz i śledztw, jakie wykonywanie są codziennie przez doświadczonych redaktorów dużych gazet - to, że treści internetowe są za darmo, odbija się niestety na ich jakości. Bez wątpienia jednak media internetowe bardzo szybko uczą się i dzięki rosnącemu znaczeniu jako atrakcyjny nośnik reklamy zyskują odpowiednie środki, by tą jakość poprawiać.

© dobreprogramy