Internet w firmach wg Eurostat

Strona główna Aktualności

O autorze

Na unijnych stronach opublikowano raport Eurostat na temat wykorzystania Internetu przez przedsiębiorstwa z krajów Unii (poza Grecją nie ujętą w zestawienia), zatrudniające co najmniej 10 pracowników.

W badaniach (wyniki na styczeń 2008) najlepiej wypadły Finlandia oraz Holandia - 99% firm z tych krajów posiadało dostęp do sieci, Dania (98%), Belgia, Austria i Słowenia (97%). Polska uzyskała wynik 93% co stanowi dokładnie średnią unijną. Poniżej 90% zanotowało jedynie 5 krajów: Cypr (89%), Łotwa (88%), Węgry (86%), Bułgaria (83%) oraz Rumunia (67%).

Znacznie gorzej wypadają polskie przedsiębiorstwa w statystyce dostępu poprzez łącza szerokopasmowe. W tej klasyfikacji przewodzą Hiszpania, Finlandia i Francja, tylko w tych krajach przeszło 90% firm korzysta z szybkich łącz (92%). Niestety Polska zalazła się w niechlubnej trójce krajów o rezultacie gorszym niż 60%. Polska z wynikiem 59% znalazła się w tym gronie z Litwą (56%) i Rumunią (44%).

Polskie firmy nie znalazły się jednak wśród najgorszych w zestawieniu uwzględniającym posiadanie przez firmy stron internetowych. Liderem w tej klasyfikacji jest Dania (87%). W sześciu unijnych krajach mniej niż połowa firm ma swoje witryny, wśród nich znalazły się: Cypr (48%), Węgry (48%), Portugalia (46%), Łotwa (42%), Bułgaria (33%) oraz Rumunia (27%). 57% polskich firm ma swoje witryny, jest to jednak wynik poniżej średniej unijnej wynoszącej 64%.

W raporcie ujęto również dane związane z zawartością witryn. Polskie firmy chętnie zamieszczają na swoich witrynach katalogi produktów wraz z cenami (77%) - w tym zestawieniu wypadają znacznie powyżej unijnej średniej (57%). Daleko w tyle jesteśmy jednak w zamówieniach i rezerwacjach on-line, średnia unijna to 26%, a jedynie 11% polskich firm oferuje na swoich witrynach takie możliwości. Niewiele lepiej wygląda na tle europejskim umieszczenie na stronach ofert pracy (14%). Płatności on-line to funkcjonalność, którą możemy znaleźć na 8% witryn polskich firm zatrudniających powyżej co najmniej 10 pracowników, średnia unijna to 10%.

© dobreprogramy