Internet w najbogatszej 30-tce

Strona główna Aktualności

O autorze

Według badań OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w ciągu pierszego półrocza bieżącego roku liczba abonentów szerokopasmowego Internetu wzrosła ze 119 do 137 mln. Stopień penetracji łącz szerokopasmawoch wzrósł o 15 %, do 11,8 podłączeń na 100 mieszkańców. Badania objęły 30 najbardziej rozwiniętych krajów świata zrzeszonych w OECD. W OECD 61,2 % Internautów łączy się z siecią za pomocą łącz DSL, 32 % za pomocą sieci kablowych, a pozostałych 6 % przy wykorzystaniu innych technologii. Wśród 30 krajów, które objęły badania, tylko w dwóch - USA i Kanadzie - wiodącą technologią nie jest DSL lecz sieci kablowe.

Najwyższym wskaźnikiem ilości abonentów na 100 mieszkańców pochwalić się może Korea - 25,5 (w tym: 13,9 DSL, 8,9 sieci kablowe, 2,7 inne), kolejne dwa miejsca zajmują Holandia i Dania. Japonia, co może dziwić znalazła się dopiero tuż za pierwszą dziesiątką (bezpośrednio przed USA), 11 miejsce w rankingu - 16,4 abonenta na 100 mieszkańców.

Polska zajęła dopiero, a może aż 25 miejsce, bezpośrednio przed Czechami i Słowacją, z wynikiem 3,3 abonenta na 100 mieszkańców z czego 2,5 DSL, 0,7 sieci kablowe i 0,1 inne technologie. Miejmy nadzieję, że w kolejnych rankingach OECD będziemy piąć się do góry.

© dobreprogramy
s