Internetowy poradnik MSWiA \"Bądź bardziej bezpieczny\"

Strona główna Aktualności

O autorze

W związku z wojną w Iraku, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zamieściło w czwartek wieczorem na swoich stronach internetowych poradnik dla obywateli \"Bądź bardziej bezpieczny\".

Z jego treścią można zapoznać się na stronie internetowej www.mswia.gov.pl. Poradnik został także udostępniony do pobrania w wersji elektornicznej (PDF, DOC, RTF). Ponadto - informuje MSWiA - wszelkie zgłoszenia i zapytania dotyczące sytuacji wewnętrznej w kraju można uzyskać pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 250 250.

Poradnik składa się z dwóch części: \"Bądź przygotowany\" i \"Jak postępować w niebezpieczeństwie\". W pierwszej są np. informacje na temat, jak przygotować się na wypadek nagłego zdarzenia, czego będziesz potrzebował - zrób listę kontrolną, dom i zabezpieczenie finansowe, notowanie podejrzanych działań. W drugiej są m.in. rady na temat następujących zagadnień: terroryzm, zagrożenia biologiczne i chemiczne, jak pomagać osobom starszym i co robić gdy nie ma energii elektrycznej.

Źródło: PAP

© dobreprogramy
s