JNode 0.2.8

Strona główna Aktualności

O autorze

W ramach projektu JNode wydano wersję 0.2.8 systemu, który nie licząc nanojądra, jest w całości napisany w Javie. JNode to skrót od Java New Operating System Design Effort.

System operacyjny jest budowany z wykorzystaniem kompilatora Javy, tworzącego kod maszynowy. JNode obsługuje systemy plików ext2, FAT i NTFS. Posiada także obsługę USB oraz TCP/IP. Jest to wolne oprogramowanie, dostępne na licencji LGPL. JNode można uruchomić z CD lub pod kontrolą maszyny wirtualnej.

W wersji 0.2.8 skupiono się przede wszystkim na zwiększeniu stabilności oraz usunięciu błędów. Postępy są widoczne także w takich funkcjach jak isolates, Bjorne shell oraz obsługa HFS+. Duży postęp nastąpił w zakresie integracji z pozostałymi częściami OpenJDK, biblioteka klas została zaktualizowana do OpenJDK6 b13. JNode może być obecnie kompilowane zarówno z wykorzystaniem JDK 1.6 jak i OpenJDK6+IceadTea. Wprowadzono testy regresji oparte na Mauve, ponadto różne środowiska testowe zintegrowano w jedną rozproszoną zautomatyzowaną infrastrukturę testującą. Wspomogło to rozwój systemu umożliwiając uruchamianie takich aplikacji i środowsik jak Jetty, Quercus, Groovy i JEdit.

© dobreprogramy

Komentarze