Jądro 2.6.24

Strona główna Aktualności

O autorze

Ukazała się wersja 2.6.24 jądra Linuksa.

W nowej wersji dokonano mikrooptymalizacji planisty CFS. W jądrze 2.6.23 przełączanie kontekstu w CFS było o 10% wolniejsze w stosunku do starego planisty. Wprowadzone optymalizacje sprawiły, że stał się on nawet szybszy od starego. Dodano także funkcję Fair Group Scheduling pozwalającą zarządzać czasem procesora w stosunku do grup procesów. Może się to odbywać na podstawie identyfikatora użytkownika lub też grup stworzonych przez administratora.

Wprowadzono mechanizm zapobiegania fragmentacji pamięci a także rozszerzono obsługę tzw. funkcji tickless na architektury x86-64, PPC, UML, ARM i MIPS. Została ona wprowadzona w jądrze 2.6.21 i polega na wyłączaniu przerwań timera na dłuższe, różnej długości okresy czasu co pozwala na obniżenie zużycia energii i zwiększenie wydajności, szczególnie w środowiskach wirtualizowanych. Dodano wiele sterowników do kart bezprzewodowych, m.in. rt2x00 oraz nowy interfejs konfiguracji sieci bezprzewodowych.

Pojawiła się obsługa Secure Digital I/O w warstwie MMC odpowiedzialnej za karty MMC/SD. Dzięki SDIO będzie można korzystać z wielu urządzeń, takich jak karty sieciowe, tunery radiowe czy czytniki kodów paskowych podłączanych do złącza kart SD. Dodano obsługę szyny SPI, która jest wymagana m.in. przez wspomniane SDIO. Pojawiła się obsługa autoryzacji USB, która pozwala określić jakie urządzenia mogą działać w systemie. Jest to szczególne ważne w perspektywie wprowadzenia bezprzewodowego USB. Zmieniono sposób zarządzania danymi zapisywanymi w urządzeniach. Gdy proces zapisuje dane w urządzeniu takim jak dysk czy zasób NFS są one buforowane w pamięci. Dotychczas istniały globalne limity wielkości buforów przez co przy wolnych urządzeniach były one osiągane bardzo szybko blokując zapis do urządzeń szybszych. W jądrze 2.6.24 limity są zdefiniowane oddzielnie dla poszczególnych urządzeń. Wprowadzono obsługę PID oraz sieciowych przestrzeni nazw. Dodano funkcję dostępu w trybie tylko do odczytu do systemów plików zamontowanych w trybie zarówno odczytu jak i zapisu. Dzięki temu można sprawić, że w części systemu plików będzie można zapisywać dane a w innej nie. Ulepszono wydajność SELinux. Dodano obsługę zarządzania zasilaniem SATA oraz zwielokrotniania portów. Pojawiła się obsługa Large Receive Offload dla TCP, funkcja hot-remove dla pamięci, nowy framework kontrolujący zarządzanie energią w stanie bezczynności procesora i obsługa ACLi w CIFS.

Dokonano też ponownej unifikacji architektur x86_64 i tradycyjnej x86 poprzez umieszczenie ich plików w jednym drzewie. W przyszłości nastąpi połączenie samych plików, które obecnie istnieją w dwóch wersjach, np. arch/x86/kernel/reboot_32.c i arch/x86/kernel/reboot_64.c zostaną połączone w arch/x86/kernel/reboot.c

Dodano też wiele innych sterowników, funkcji i poprawek.

© dobreprogramy

Komentarze