Jak poradzić sobie z Jednolitym Plikiem Kontrolnym? Dobre oprogramowanie na żądania fiskusa

Strona główna Aktualności

O autorze

Społeczne projekty obecnego rządu sprawiają, że coraz częściej stawiamy sobie pytanie – kto za to zapłaci. Partia rządząca odpowiada, że pieniądze na to wszystko można uzyskać bez podwyższania podatków, wystarczy uszczelnić finanse państwa. W ramach tego uszczelniania wykorzystane zostaną technologie Big Data. Klastry obliczeniowe, karmione danymi finansowymi firm podanymi w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), z mają łatwością wychwycić próby zatajenia dochodów czy wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Kto jednak zapłaci za to całe uszczelnianie finansów? O to zapytaliśmy jednego z najważniejszych producentów oprogramowania dla przedsiębiorstw, firmę InsERT.

Przypomnijmy, już od lipca tego roku do udostępniania ksiąg podatkowych w postaci JPK będą zobowiązane największe przedsiębiorstwa (zatrudniające przynajmniej 250 pracowników z obrotem równym lub wyższym niż 50 mln euro). Mali i średni przedsiębiorcy będą w ten sposób musieli wysyłać ewidencję VAT już od 1 stycznia 2017 roku, zaś wszystkie dane od 1 lipca 2018 r. Mikroprzedsiębiorcy dane z ewidencji VAT będą musieli wysłać w tej postaci od 1 stycznia 2018, a 1 lipca 2018 obejmie ich obowiązek udostępnienia w formacie JPK wszystkich swoich danych – na każde żądanie urzędnika.

Jak wyjaśnia Artur Wenne, analityk biznesowy w dziale rozwoju firmy InsERT, obecnie w zakres Jednolitego Pliku Kontrolnego wchodzi siedem szczegółowo opisanych struktur. Są to najważniejsze księgi podatkowe oraz dowody księgowe, w tym: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, wyciągi bankowe oraz dokumenty związane z obrotem magazynowym. Ministerstwo Finansów zapowiedziało jednak rozszerzenie JPK o raporty z kas rejestrujących, paragony oraz księgi i dowody dotyczące rozliczania podatku akcyzowego.

Wprowadzenie JPK wymaga oczywiście dostosowania programów komputerowych wspierających podatników w wypełnianiu obowiązków fiskalnych. Czym bowiem jest JPK? To nic innego jak zbiór danych, tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierający informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. JPK będzie mógł być przekazywany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku deklaracji podatkowych, lub na nośniku danych.

Jak to będzie działać?

Organ podatkowy będzie występował do podatnika z żądaniem przekazania ksiąg podatkowych lub ich części oraz dowodów księgowych w postaci JPK. Wskaże przy tym rodzaj ksiąg i okres, którego dotyczą, a podatnik będzie zobowiązany spełnić to żądanie przesyłając JPK e-mailem lub przekazując dane na elektronicznym nośniku danych.

Niespełnienie tego żądania lub przekazanie błędnego JPK będzie narażało podatnika na odpowiedzialność karno-skarbową. Jak zauważa Artur Wenne, taka zmiana pozwoli fiskusowi na szybkie przeprowadzenie kontroli i automatyczną weryfikację danych, a tym samym skuteczniejsze przeciwdziałanie nieprawidłowościom, takim jak wyłudzenia VAT czy unikanie opodatkowania.

Jak sobie poradzić z JPK?

Aby spełnić wymagania stawiane przez organ podatkowy, bez obawy przed sankcjami karno-skarbowymi, niezbędne będzie zastosowanie narzędzia, które umożliwi wygenerowanie JPK we wskazanym zakresie i weryfikację zawartości JPK przed przekazaniem fiskusowi. Takie narzędzie powinno być oczywiście aktualizowane na bieżąco, wraz z wprowadzaniem zmian przez Ministerstwo Finansów.

Według Artura Wenne, oprogramowanie InsERT-u jest już gotowe na obsługę JPK. Tworzenie JPK będzie możliwe w oparciu o dane wprowadzone w specjalnie przygotowanych do tego celu wersjach programów z linii InsERT nexo (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor), InsERT GT (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor) i Navireo. Udostępnione też zostaną narzędzia do zarządzania JPK, zapewniające takie funkcje jak generowanie danych w zakresie określonym przez organ podatkowy, podgląd i weryfikację zawartości merytorycznej, przesłanie danych czy ich zapis na nośnik.

InsERT zapewnia też, że wprowadzi niezbędne zmiany w przypadku, gdy Ministerstwo Finansów doda nowe struktury lub zmodyfikuje istniejące albo gdy zmienią się okoliczności formalno-prawne. Firma na bieżąco bowiem aktualizuje swoje systemy. Użytkownicy w ramach aktywnego abonamentu otrzymają pełne wsparcie dla procesu przekazywania danych w formie JPK wraz z cyklicznie wydawanymi ulepszeniami. Producent będzie także bacznie przyglądać się praktycznym aspektom wdrażania JPK i odpowiednio dostosowywać do tego swoje oprogramowanie.

© dobreprogramy
s