Jak wstawić do dokumentu LibreOffice Writer poziomą stronę?

Strona główna Aktualności

O autorze

Rozbudowane dokumenty tekstowe, jak prace magisterskie czy projekty biznesowe, wymagają często stosowania niestandardowych rozwiązań. Różnego rodzaju grafiki i tabele zazwyczaj muszą być wstawione na stronę zorientowaną poziomo. Początkującym użytkownikom darmowego edytora tekstu LibreOffice Writer może sprawić to problem. Nie jest to jednak trudne – poniżej znajdziecie odpowiedź na pytanie, jak w jednym dokumencie tekstowym umieścić dodatkowe strony poziomo.

Umieszczamy kursor na końcu strony, po której ma zostać wstawiona nowa, zorientowana poziomo. Z menu Wstaw wybieramy pozycję Podział ręczny.

Otwarte zostaje okno konfiguracyjne. W części Typ zaznaczamy pole Podział strony, a z listy rozwijanej wybieramy opcję Pozioma. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Do naszego dokumentu zostaje wstawiona nowa strona.

Każda kolejna strona byłaby od tej pory zorientowana poziomo. Jeśli chcemy powrócić do układu pionowego, ponownie korzystamy z narzędzia do wstawiania podziału strony – tym razem wskazując styl Domyślny.

Pakiet LibreOffice (z edytorem Writer) możecie znaleźć w naszej bazie oprogramowania, w wersjach na Windowsa oraz macOS-a.

© dobreprogramy
s