KDE 4.0 Beta 2

Strona główna Aktualności

O autorze

Wydano drugą betę środowiska graficznego KDE 4.0.

Wraz z tą wersją testową nastąpiło zamrożenie funkcjonalności. Od teraz zmiany będą obejmowały usuwanie błędów i poprawianie stabilności. Ponadto zostanie wykonane tłumaczenie dokumentacji. Wyjątkiem jest interfejs Plasma, który będzie nadal ulepszany. W Beta 2 ulepszono obsługę Bluetootha oraz funkcji wspomagających blogowanie. Przepisano klienta zdalnego pulpitu KRDC. Ponadto zawarto trzecią alfę pakietu biurowego KOffice 2.0, w której pojawiło się sporo ulepszeń. Od czasu wydania wersji Beta 1 poświęcono 10 tysięcy osobogodzin na wydanie drugiej bety KDE 4.0. Swój udział w pracach nad KDE miały też osoby biorące udział w Google Summer of Code, których najlepsze projekty zostały włączone do środowiska graficznego.

Data wydania wersji finalnej nie została podana. Prawdopodobnie będzie to koniec grudnia.

© dobreprogramy