KaZaA tylko za pozwoleniem rodziców ?

Strona główna Aktualności

O autorze

Amerykańscy senatorowie Joe Pitts i Chris John chcą, aby firmy obsługujące sieci bezpośredniej wymiany plików były zobowiązane do uruchomienia specjalnego mechanizmu, który miałby umożliwić rodzicom sprawowanie kontroli nad poczynaniami dziecka. Uważają oni, że blisko 40 procent wymienianych w sieciach P2P plików to pornografia, co w znacznym stopniu naraża nieletnich na kontakt z nią. Senatorowie chcą też, by była opcja uniemożliwiająca zainstalowanie jakiegokolwiek oprogramowania P2P w przypadku wykrycia specjalnego programu.

© dobreprogramy
s