Ciągła walka o prywatność — PRISM, ECHELON, SORM

PRISM, ECHELON, SORM. Myślę, że przynajmniej każdy raz w życiu słyszał jedną z tych nazw. Systemy inwigilacji obywatela nie są niczym nowym i we „współczesnej” formie zaczynały powstawać w latach 90. Cel takich systemów zawsze był taki sam, walka z terroryzmem (podejrzewam, że oficjalnie zawsze będzie taki sam). Jednak podstawowym problemem takich systemów jest to, że aby wykryć „terrorystów” i inne osoby zagrażające danemu państwu, potrzebna jest całkowita inwigilacja wszystkich. Każdego człowieka który podłączony jest do sieci Internet.