Kiepska strategia...

Strona główna Aktualności

O autorze

Serwis eGov.pl przeprowadził sondę nt. przedstawionej 10 marca b.r. przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji "Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska". Zdaniem przytłaczającej większości respondentów - w sumie 87.2% biorących udział w ankiecie wypowiedziało się o niej negatywnie (z czego 58.1% stwierdziło, że dokument ten wymaga gruntownej przebudowy, zaś 29.1% że jest to "zbiór pobożnych życzeń"). Przeciwnego zdania było tylko 7.4% ankietowanych. 5.4% nie ma wyrobionej opinii.

© dobreprogramy
s