Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów

Strona główna Aktualności

O autorze

Dziś odbyła się pierwsza konferencja prasowa Koalicji na Rzecz Otwartych Standardów (KROS). Jest to nowa polska inicjatywa mająca na celu promocję otwartych standardów i doprowadzenie do sytuacji, gdy w naszym kraju będzie zagwarantowana swoboda w wyborze rozwiązań informatycznych przez obywateli, firmy i administrację.

Definicja otwartych standardów promowana przez KROS jest zbliżona do definicji opracowanej na potrzeby unijne - standard można nazwać otwartym gdy został stworzony i jest zarządzany przez niedochodową organizację, a jego rozwój odbywa się w drodze otwartego procesu podejmowania decyzji, gdy jego specyfikacja techniczna jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, gdy nie ma żadnych ograniczeń w jego wykorzystaniu - i gdy żaden z jego elementów nie jest opatentowany.

KROS będzie prowadził działania edukacyjne i starał się aktywnie informować opinię publiczną o postępach i niedociągnięciach w zakresie standaryzacji polskich systemów informatycznych. Większość członków Koalicji już od pewnego czasu bierze udział w debacie publicznej związanej z otwartością, teraz będą to robić wspólnie.

W skład nowo zawiązanej koalicji wchodzą zarówno duże firmy międzynarodowe, jak i mniejsze, lokalne. Znalazło się w niej również miejsce dla organizacji pozarządowych. Członkami koalicji na dzień dzisiejszy są: Altar, Corel, IBM, Macrologic (Macrosoft), Novell, Oracle, Rodan Systems, Software AG, 7bulls, 7thGuard.net, Sun Microsystems, Szkoła Główna Handlowa, UBIK Business Consulting, Ux Systems, Varico oraz organizacje: Aviary.pl, ISOC Polska, Stowarzyszenie Linux Profesjonalny i Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO.

Forma koalicji jest otwarta. Mogą do niej przystąpić kolejne firmy i organizacje, które popierają zadeklarowane powyżej cele. Zbierane są również głosy poparcia od osób prywatnych oraz informacje zwrotne o przykładach wymuszania stosowania standardów zamkniętych.

© dobreprogramy
s