Kolejna kara nałożona przez UKE na TP S.A.

Strona główna Aktualności

O autorze

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej nałożył w dniu 22 listopada 2006 r. na Telekomunikację Polską S.A. karę pieniężną w wysokości 100.000 zł za nieprzedłożenie do zatwierdzenia projektu zmiany cennika świadczonych usług w zakresie promocji "Startowa promocja neostrady tp".

Obecnie w zakresie obowiązku świadczenia usługi powszechnej TP S.A.przedkłada Prezesowi UKE do zatwierdzenia projekty cenników usługi powszechnej lub ich zmiany, co najmniej 30 dni przed planowanym przez Spółkę terminem wprowadzenia ich w życie. Dotychczas w zakresie cennika świadczonych usług TP S.A. nie dopełniła obowiązku przedłożenia cennika do zatwierdzenia Prezesowi UKE w odniesieniu do cennika promocji "Telefon do planu", co skutkowało nałożeniem przez Prezesa UKE w dniu 22 sierpnia 2006 r. kary w wysokości 50.000 zł.

Jak można przeczytać w informacji opublikowanej przez UKE, jest to kolejne niewywiązanie TP S.A. się z obowiązku przedkładania do akceptacji Prezesa UKE projektów cenników świadczonych usług lub ich zmian. Kara ma więc zdyscyplinować operatora. Wydaje się jednak, że jej wysokość nie powali na kolana giganta.

Pełną treść informacji w tej sprawie opublikowanej przez UKE znaleźć można na stronie urtip.gov.pl

© dobreprogramy
s