Kolejny awans Tomasza Bochenka

Strona główna Aktualności

O autorze

Tomasz Bochenek, dotychczasowy dyrektor generalny polskiego oddziału Microsoft, a od września 2004 r. także dyrektor regionalny krajów bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii, znów awansuje. Z dniem 1 listopada obejmie stanowisko dyrektora generalnego ds. sprzedaży i marketingu na region Europy Środkowo-Wschodniej Microsoft, w Monachium. Na nowym stanowisku będzie odpowiedzialny za realizację kompleksowej strategii rozwoju firmy Microsoft w całym regionie.

Tomasz Bochenek jest absolwentem Wydziału Inżynierii Elektrycznej na Politechnice Warszawskiej. Dodatkowo, w 1997 roku zdobył dyplom z zarządzania Open University w Wielkiej Brytanii, a w 1999 roku uzyskał dyplom Master of Business Administration (MBA) Uniwersytetu Minnesota. Jego umiejętności menedżerskie były wielokrotnie wyróżniane. W grudniu 2002 roku otrzymał specjalną nagrodę Business Centre Club za wybitne osiągnięcia w budowaniu cywilizacji informatycznej w Polsce, a w maju 2003 r. został uhonorowany mianem Menedżera Roku w konkursie "Złote Procesory Teleinfo 2003".

© dobreprogramy
s