Komisja Europejska promuje otwarte oprogramowanie

Strona główna Aktualności

O autorze

W celu promocji otwartych systemów i oprogramowania w sektorze publicznym Komisja Europejska wybrała konsorcjum pod przewodnictwem Unisys Belgium. Ma ono utworzyć i zarządzać Open Source Observatory and Repository.

Pozostałymi członkami konsorcjum są Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology, firma konsultingowa GOPA Cartermill oraz Universidad Rey Juan Carlos of Madrid. Dostarczą portal internetowy i inne usługi, które pozwolą europejskim administracjom centralnie przechowywać i współdzielić kod ich otwartych aplikacji informacje na temat otwartych rozwiązań. KE chce też przekonać administracje do tworzenia wspólnych projektów. Chodzi głównie o takie obszary jak e-procurement, interoperatywność i rozpoznawanie różnych formatów e-ID. Współdzielenie i ponowne używanie kodu ma zapewnić znaczne oszczędności i zwrot inwestycji.

Unisys i jego partnerzy będą dyskutować nad formatem OSOR jeszcze w tym roku a usługa ma zacząć działać pod koniec 2007 roku.

© dobreprogramy
s