Kompromitujące algorytmy szyfrowania Microsoft Office?

Strona główna Aktualności

O autorze

Jak podaje Bruce Schneier, autor książki "Applied Cryptography" i ekspert ds. bezpieczeństwa komputerowego, systemy zabezpieczeń najpopularniejszych składników pakietu Microsoft Office - edytora tekstów Word i arkusza kalkulacyjnego Excel - posiadają amatorskie luki umożliwiające przełamanie ich w prosty sposób.

Schneier ujawnił, że luka narusza jedną z podstawowych zasad dotyczących ciągów szyfrujących, według której nie wykorzystuje się tych samych ciągów szyfrujących do kodowania dwóch różnych dokumentów. Chodzi o to, że dokonanie operacji XOR na zaszyfrowanych w ten sposób dokumentach umożliwia przełamanie klucza szyfrującego. W wyniku wykonania funkcji XOR na zaszyfrowanych tym samym kluczem dokumentach, szyfrowanie znosi się wzajemnie i dzięki temu otrzymuje się ciąg, będący wynikiem działania funkcji XOR na jawnych tekstach. A stąd już tylko krok do uzyskania dwóch jawnych tekstów, wystarczy bowiem poddać tekst analizie częstotliwości występowania liter.

Po raz pierwszy Microsoft wykorzystał te same klucze szyfrujące dla algorytmu RC4 w Wordzie i Excelu, już w 1999 r. w implementacji Windows NT o nazwie kodowej Syskey. Pięć lat później koncern powiela ten sam błąd w innych swoich produktach. Sprawa jest o tyle ciekawa, że błąd należy do grupy podstawowych. Prostym sposobem jego rozwiązania jest dodawanie losowego wektora do każdego klucza szyfrującego dokument. Wtedy za każdym razem klucz szyfrujący byłby inny.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w blogu Schneiera.

© dobreprogramy
s