Komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawie e-learningu.

Strona główna Aktualności

O autorze

Generalny Inspektor Informacji Finansowej rozważa możliwość zastosowania techniki przekazywania wiedzy, zwanej "e-learning" w celu prowadzenia szkoleń o tematyce związanej z
przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, w szczególności w odniesieniu do obowiązku szkolenia pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań na nie nałożonych.

Ministerstwo przygotowało ankietę, której wyniki powinny wskazać na stopień zainteresowania tą formą szkolenia w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. Nr 116, poz. 1216 ze zm.) przy wykorzystaniu Internetu oraz pozwolić na oszacowanie liczby potencjalnych odbiorców, a także określić rodzaj zainteresowanych instytucji.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, iż udział w szkoleniu w zakresie stosowania ustawy w systemie "e-learningu" byłby nieodpłatny, przy czym podmioty, które zdecydowałyby się na korzystanie z powyższej formy szkolenia, musiałyby zapewnić wskazanym pracownikom dostęp do internetu.

Więcej inforamcji na ten temat można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów.

© dobreprogramy
s