Komunikaty RSO Komunikaty RSO 2.5.0

Strona główna Windows Dom Inne programy dla domu
Pobierz program
zabezpiecz pobieranie

Komunikaty RSO to bardzo prosta aplikacja dla systemu Windows 10, dająca użytkownikowi wygodny dostęp do komunikatów nadawanych przez Regionalny System Ostrzegania.

Aplikacja powiadamia użytkownika o różnego typu zagrożeniach występujących na terenie Polski. Za jej pośrednictwem uzyskujemy dostęp do komunikatów nadawanych m.in. przez Wojewódzkie Centra Zarządzania Kryzysowego (WCZK) i dotyczących np. zjawisk meteorologicznych, sytuacji na drogach, stany wód itp. Wszystkie one posegregowane są w odpowiadających im kategoriach.

Co więcej, Komunikaty RSO umożliwia powiadamianie użytkownika wyłącznie o wybranych typach zagrożeń w zdefiniowanym województwie. Aplikacja dysponuje również prosty poradnik z informacjami jak postępować w przypadku styczności z danym zagrożeniem.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!