Konferencja Wikimedia Polska 2009

Strona główna Aktualności

O autorze

W dniach 1 - 3 maja odbędzie czwarta edycja Konferencji Wikimedia Polska, organizowanej przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska.

Ma ona na celu spotkanie i wymianę doświadczeń użytkowników biorących udział w tworzeniu projektów Wikimedia oraz osób związanych z problematyką wolnego oprogramowania, dostępu do wiedzy w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym jak i twórców działających na polu wolnej kultury. Program konferencji obejmuje: dwudniową sesję wykładową, Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Wikimedia Polska, warsztaty, w tym dla osób nieznających projektów Wikimedia, panele dyskusyjne, ognisko, rejs statkiem oraz wycieczkę rowerową. Na konferencję przyjedzie także Richard Stallman.

Miejscem konferencji będzie Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Jadwisinie pod Warszawą. Wstęp na samą konferencję jest wolny, dziennikarze powinni posiadać akredytację. Dodatkowo płatny jest ewentualny nocleg i wyżywienie, rezerwację należy zgłosić do 15 kwietnia. Do 19 kwietnia mogą zgłaszać się osoby pragnące wygłosić wykład lub poprowadzić zajęcia warsztatowe dotyczące określonych tematów. Należą do nich: projekty udostępniania i ulepszania wolnej treści, podnoszenie jakości w wolnych projektach, ocena i opinie o jakości, otwartości, wolności i dostępności projektów, wykorzystywanie zasobów wolnej treści przez zewnętrzne podmioty oraz teoretyczne koncepcje związane z tworzeniem się ruchu wolnego oprogramowania oraz wolnej kultury.

© dobreprogramy