Konferencje Microsoft Office System Technology 2006

Strona główna Aktualności

O autorze

W drugiej połowie lutego, w 6 największych miastach Polski odbędzie się cykl bezpłatnych konferencji Microsoft Office System Technology 2006, przeznaczonych dla specjalistów i menadżerów IT.

Jak informują organizatorzy, w tegorocznej edycji nacisk położony będzie na propagowanie wdrażania zaawansowanych technologii wskazując, jakie korzyści osiągną przedsiębiorcy poprzez zastosowanie mechanizmów zarządzania treścią i przepływem informacji w firmie. Dla osób wdrażających rozwiązania i administrujących systemami konferencja powinna dostarczyć informacji, na podstawie których przekonają się oni o następujących korzyściach: otrzymanie pełnej kontroli nad przepływem informacji, nadzorowanie poziomów poufności informacji w dokumentach, zarządzanie bezpiecznymi dokumentami, automatyzacja tworzenia i publikacji dokumentów oraz nadzorowania zmian.

Zakres tematyczny konferencji będzie obejmował praktyczne rozwiązania i możliwości w oparciu o następujące systemy, zagadnienia i technologie:

  • Microsoft Office 2003

  • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003

  • XML Services

  • Web services

  • IRM, RMS

  • Microsoft Office Infopath 2003

  • Technologie bazowe: infrastruktura sieciowa (serwery: Windows, SQL, Exchange)


Wśród omawianych rozwiązań znajdą się: wykorzystanie XML Services i Web Services w aplikacjach Microsoft Office 2003 Professional, zarządzanie dokumentami poprzez portale intranetowe (SharePoint), zarządzanie dostępem do informacji (technologia IRM).

Konferencje będą odbywać się od 20 do 28 lutego, kolejno w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Warszawie. Uczestnictwo jest bezpłatne, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja. Szczegółowe informacje na temat konferencji, agenda, linki rejestracyjne znajdują się na stronie informacyjnej.

© dobreprogramy
s