Konflikt o Wirtualną Polskę zakończony

Strona główna Aktualności

O autorze

Telekomunikacja Polska porozumiała się z mniejszościowymi akcjonariuszami portalu Wirtualna Polska, którzy dostaną 165 mln zł i będą... zarządzać spółką. Spółka Virgo, którą posiada TP SA, odkupi od firm GIF i Key7 lnvestment pakiet 19,54 proc akcji za 165 mln zł. Poza tym, gdy Telekomunikacja Polska odzyska kontrolę nad portalem, dodatkowo wypłaci im 55 mln zł. Tym samym zakończy się konflikt pomiędzy TP SA, a mniejszościowymi udziałowcami, o którym wielokrotnie pisaliśmy.

Stronami zawartej ugody są TP SA, TP Internet Sp. z o.o., Virgo Sp. z o.o. oraz Grabski Inwestycje Finansowe Sp. z o.o. ("GIF"), Key7 Investments Sp. z o.o. ("Key7"), Maciej Grabski i Jacek Kawalec. Strony zobowiązały się zakończyć wszystkie toczące się postępowania prawne i zrzec się wszelkich roszczeń

W szczególności GIF i Key7 zrzekły się roszczeń przysługujących im wobec TP Internet Sp. z o.o. wynikających z wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z dnia 29 marca 2005 r. na mocy którego TP Internet Sp. z o.o. była zobowiązana do zawarcia z GIF i Key7 umów nabycia akcji WP za łączną kwotę 221.476.524 zł - informuje TP SA.

TP SA informuje, że zawarcie ugody kończy spór pomiędzy TP Internet Sp. z o.o. a mniejszościowymi akcjonariuszami Wirtualnej Polski dotyczący wykonania umowy akcjonariuszy WP zawartej 26 października 2001 r. Spółka podkreśla, że zawarcie ugody nie wpłynie na wynik finansowy Grupy TP, bo niezbędne środki będą pochodzić w całości rezerwy na kwoty będące przedmiotem sporu.

W odrębnym komunikacie TP SA poinformowała podpisaniu z Virgo Sp. z o.o. trzech umów pożyczek pieniężnych w łącznej wysokości 228.970.742,46 zł.

Pożyczki zostaną przeznaczone na wykonanie przez Virgo Ugody z mniejszościowymi akcjonariuszami Wirtualnej Polski S.A. (...) oraz na działalność bieżącą spółki Virgo. Pożyczki zostały udzielone na okres 24 miesięcy - głosi komunikat spółki.

Jak dowiedział się wortal WirtualneMedia, Maciej Grabski i Jacek Kawalec, mimo zawartego porozumienia, nie znikną z Wirtualnej Polski. Będą nadal zarządzać spółką wchodząc w skład dwuosobowego zarządu.

© dobreprogramy
s