Koniec ze spamem ?!

Strona główna Aktualności

O autorze

Dziś weszła w życie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczą (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Ustawa potocznie zwana anty - spamową stanowi, iż przesyłanie nie zamawianej korespondencji handlowej stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przesyłanie takich informacji pocztą elektroniczną może nastąpić jedynie za zgodą adresata. Zgodnie z postanowieniami ustawy, zgoda ta nie może być domniemana, a także może być w dowolnym momencie odwołana. Art 24 ustawy stanowi, iż przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie zamówionych informacji handlowych podlega karze grzywny i jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Pełna wersja wymienionej ustawy dostępna jest tutaj

© dobreprogramy
s