Kontrowersje wokół wideo w Wikipedii

Strona główna Aktualności

O autorze

Użytkownicy Wikipedii otrzymają wkrótce nowe narzędzie do publikowania, edycji i oglądania filmów wideo.

Według zastępcy dyrektora Fundacji Wikimedia będzie to już niedługo. O ile ten pomysł spotyka się zapewne z dużym poparciem użytkowników, o tyle wybór formatu wideo wzbudza spore kontrowersje. Jest to ważna kwestia, ponieważ ze względu na ogromną popularność Wikipedii, jej wybór będzie miał ogromny wpływ na standardy sieciowe. Już od jakiegoś czasu bowiem trwają spory w sprawie tagów audio i video, a w takiej sytuacji Wikipedia może przechylić szalę zwycięstwa na którąś ze stron.

Kodekiem używanym do odtwarzania filmów w Wikipedii będzie Ogg Theora. Jest to kodek Open Source, który jest już wspierany przez najnowszą wersję Firefox, a wkrótce również przez przeglądarki Opera oraz Chrome. Jest to przede wszystkim wbrew planom firmy Apple, która nie zgadza się na implementację Ogg Theora w QuickTime i Safari z powodu braku wsparcia sprzętowego i niepewnej sytuacji patentowej. Nie jest także planowane wprowadzenie tego kodeka do przeglądarki Internet Explorer. Również Google jest bardziej zaangażowane we wspieranie formatu H.264.

Wszystko wskazuje na to, że problem ustandaryzowania zasobów sieciowych nie zostanie rozwiązany zbyt szybko. Do walki z pionierami takimi jak Adobe (z formatem Flash) i Apple (z QuickTime) stają bowiem rozwiązania Open Source takie jak Ogg Theora.

© dobreprogramy