Jolla/Sailfish tips & tricks cz. 3 — dostęp do plików przez WiFi

Od czasu do czasu potrzebujemy dostać się do pamięci telefonu aby np. zarchiwizować zdjęcia, nagrać muzykę, czy też wgrać jakieś pliki na potrzeby różnych modyfikacji. Oczywistym rozwiązaniem jest w tej sytuacji podłączenie telefonu kablem USB, jednak niekoniecznie najwygodniejszym. Pojedyncze pliki można ewentualnie przesłać przez Bluetooth, ale i tu trudno mówić o wygodzie, a do tego dochodzi kiepski transfer. Na szczęście istnieje trzecia droga.

Ta trzecia droga to dostęp do zasobów Jolli przez SSH i aplikację WinSCP (w przypadku systemów Windows) za pośrednictwem sieci bezprzewodowej WiFi. Wygoda takiego rozwiązania niepodważalna — pliki kopiujemy przy pomocy interfejsu w stylu Norton (Total) Commandera, dodając do tego przyzwoity transfer (ok. 3,5-4 MB/s) uzyskujemy rozwiązanie prawie idealne. Co istotne, konfiguracja jest banalna.

Niezbędny będzie tryb dewelopera i ustanowione hasło, o czym pisałem w pierwszej części. Następnie instalujemy i uruchamiamy WinSCP. Jeżeli w międzyczasie nawiązywaliście jakieś połączenie poprzez PuTTY i zapisaliście sesję, program zaproponuje jej zaimportowanie — wówczas nic nie trzeba wpisywać. Jeżeli nie to należy stworzyć nowe połączenie podając w polu Nazwa hosta adres IP telefonu, nazwę użytkownika nemo oraz ew. zdefiniowane hasło. Zapisujemy wzorzec połączenia i wybieramy Logowanie.

Po nawiązaniu połączenia oczom powinien ukazać się zawartość /home/nemo, czyli folderu, który jest widoczny jako Sailfish / Phone Memory po podłączeniu kablem USB. Można też dostać się także do folderów systemowych, jednak tylko w trybie do odczytu. Skróty klawiszowe są analogiczne jak w Total Commanderze: F5 (kopiowanie), F7 (tworzenie nowego folderu), F8/Del (kasowanie) itd.

Jeżeli chcielibyście uzyskać pełny dostęp do folderów systemowych (z prawami do zapisywania i kasowania plików) należy połączyć się z uprawnieniami roota, po wcześniejszym zdefiniowaniu hasła, co opisywałem w pierwszej części. Naturalnie łączymy się wówczas podając nazwę użytkownika root i hasło roota.