Księgi wieczyste już nie papierowe...

Strona główna Aktualności

O autorze

W piątek przez Grzegorza Kurczuka, Ministra Sprawiedliwości otwarty został w Górze Kalwarii Ośrodek Migracyjny Księg Wieczystych. Projekt ten za zadanie ma wprowadzenie systemu wieczystoksięgowego z XIX w. do XXI. Obecnie w naszym kraju jest przeszło 14 mln ksiąg wieczystych w postaci papierowej. W nowo otwartym ośrodku, papierowe księgi będą przetwarzane na postać elektroniczną. Dzięki temu przedsięwzięciu w ciągu najbliższych kilku lat część formalności, a także co bardzo ważne, informacje związane ze stanem prawnym nieruchomości będzie można znaleźć w sieci. Projekt budowany jest w oparciu o środki z programu PHARE.

© dobreprogramy
s