Kto będzie piratem?

Strona główna Aktualności

O autorze

Trwają prace nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Postanowienia zawarte w nowej ustawie zadecydują o tym jakie przysługiwać nam będą prawa w zakresie korzystania z filmów, muzyki oraz jakim ryzykiem obarczone jest niezgodne z postanowieniami licencyjnymi używanie oprogramowania.

Oczywiście nieznany jest jeszcze obecnie kształt znowelizowanej ustawy ale wiadomo już coraz więcej. Jak czytamy w portalu Gazeta.pl w kwietniu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaproponowało nowelizację zakładającą m.in. karę roku więzienia za posiadanie programów komputerowych pozwalających na obchodzenie zabezpieczeń służących kontrolowaniu korzystania z utworu.

Obecnie jednak wszystko wskazuje na to, że posiadanie oprogramowania umożliwiającego obchodzenie zabezpieczeń nie będzie karane. Jak informuje Gazeta.pl, przewidywane jest wprowadzenie rekompensat finansowych dla poszkodowanych, oznacza to uproszczenie procedury dochodzenia pięniędzy od piratów (ominięcie długotrwałej i kosztownej procedury postępowania cywilnego). Ma to spowodować, że piractwo będzie ścigane znacznie częściej.

Zanim doczekamy się ostatecznego kształtu ustawy warto zapoznać się z artykułem na temat prac nad nowelizacją Sprawdź, czy nie jesteś piratem zamieszczonym w portalu Gazeta.pl.

© dobreprogramy
s