Lepszy rydz niż nic

Strona główna Aktualności

O autorze

Do kompleksowego załatwiania spraw z urzędami za pośrednictwem Internetu przyjdzie nam pewnie jeszcze dłuuuuugo poczekać... W tym kontekście cieszy inicjatywa Prezydenta Miasta Poznania, który wprowadził z dniem 1 sierpnia, nową, elektroniczną formę dokonywania zgłoszeń działalności gospodarczej za pośrednictwem Internetu.

Dzięki temu wizyta w Urzędzie skrócona zostanie wyłącznie do czasu potrzebnego dla odbioru zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na zgłoszenie działalności gospodarczej drogą elektroniczną musi wejść na strony prowadzonego od maja br. przez Urząd Miasta Poznania wortalu "Małe i średnie przedsiębiorstwa", dostępnego pod adresem www.city.poznan.pl/msp. Dla zarejestrowania działalności gospodarczej wypełnić należy wszystkie pola oznaczone jako obligatoryjne, a w razie potrzeby również pola dodatkowe. Jeżeli w trakcie wypełniania formularza pojawią się wątpliwości co do sposobu ich wypełnienia, należy skorzystać z dostępnych zakładek pomocy umieszczonych po prawej stronie pól. W formularzu należy obowiązkowo zapisać numer telefonu umożliwiający pracownikowi Wydziału Działalności Gospodarczej kontakt w sprawie ustalenia z przedsiębiorcą terminu odbioru gotowego zaświadczenia o wpisie do ewidencji. Zgodnie z przyjętą w Urzędzie procedurą, kontakt ten winien nastąpić w ciągu dwóch godzin od wysłania wypełnionego formularza.

Aby nie było już tak wesoło należy też dodać, że przedsiębiorcę czekają później jeszcze wizyty w Urzędzie Statystycznym, Urzędzie Skarbowym, ZUS'ie itd. Tego przez Internet nie da się już niestety załatwić...

© dobreprogramy
s