Literatura SF pomoże nam przygotować się do życia ze sztuczną inteligencją

Strona główna Aktualności

O autorze

Naukowcy australijskiego centrum badawczego NICTA opublikowali właśnie artykuł w ciekawy sposób ujmujący zagadnienie sztucznej inteligencji i związanych z nią potencjalnych problemów natury etycznej. Badacze sygnalizują, że edukacja młodych ludzi w zakresie etyki sztucznej inteligencji nie jest bynajmniej melodią przyszłości – według australijskiego think-tanku uruchomienie odpowiednich programów edukacyjnych jest potrzebne już teraz.

Badacze z NICTA zauważają potrzebę debaty na aspektem etycznym rozwoju sztucznej inteligencji w związku z coraz większym wpływem wysokiej techniki na ludzkie życie. Najbardziej jaskrawymi przykładami takiego stanu rzeczy miałoby być choćby wykorzystywanie zaawansowanej techniki w działaniach wojennych i zapewnianiu obywatelom bezpieczeństwa czy wpływ rozwoju mechanizacji na wzrost bezrobocia. Taki stan rzeczy rodzi według NICTA potrzebę przyzwyczajania młodych ludzi do coraz bardziej odczuwalnej obecności sztucznej inteligencji w ich życiach.

Podstawowym narzędziem podczas realizacji programów edukacyjnych miałaby być literatura science-fiction. Utwory takich twórców, jak Neal Stephenson czy Melissa Scot od lat poruszają kwestię koegzystencji maszyn i ludzi, co z kolei w procesie edukacji miałoby pomóc rozwikłać rzeczywiste dylematy moralne dotyczące wpływu techniki na ludzkie życie.

Tak poważne podejście do kwestii odpowiedzialności sztucznej inteligencji za swoje działania może w pierwszej chwili wydawać się jeszcze niepotrzebne. Kilka dni temu pisaliśmy jednak o wystawie !Mediengruppe Bitnik. Algorytm kupujący losowo produkty w Darknecie trudno oczywiście uznać za zaawansowaną sztuczną inteligencje, jednak linią obrony twórców szwajcarskiej podczas ewentualnego procesu będzie być może próba wskazania programu jako na osobę odpowiedzialną za kupno ecstasy. Problem jest zatem bardziej aktualny, niż można się tego spodziewać. Paradoksalnie, biorąc pod uwagę wnioski płynące z artykułu naukowców NICTA, można stwierdzić, ze ludzkość na kartach literatury science-fiction uporała się z problem etyki maszyn jeszcze przed jego rzeczywistym powstaniem.

© dobreprogramy
s