Llama Llama

Strona główna Android Archiwum Programy archiwalne
Pobierz program
lub zeskanuj:

Llama to rozbudowane narzędzie do automatyzacji zadań urządzenia pracującego pod kontrolą Androida. Dzięki niej możliwe jest tworzenie profili działania zależnych od lokalizacji urządzenia i sytuacji, co pozwala np. automatycznie wykonywać niektóre działania, czy też oszczędzić energię urządzenia gdy nie są potrzebne niektóre moduły.

Aplikacja składa się z czterech podstawowych zakładek: pierwszy to rozpoznawanie i nauka rejonów – aplikacja bazuje na masztach GSM do określania lokalizacji, użytkownik może sam dodawać nowe regiony i uczyć telefon ich rozpoznawania gdy się w nich znajduje. Drugi odpowiada za dodawanie zdarzeń w oparciu o warunki i akcje – np. wyłączanie synchronizacji danych w określonym przedziale czasowym, aktywacja transmisji danych gdy urządzenie opuszcza zdefiniowany region, uruchamianie aplikacji po zakończonej rozmowie z wybranym kontaktem itp.

Trzecia zakładka to tworzenie profili dźwiękowych. W każdym z nich można wybrać inne poziomy głośności dla dzwonka, powiadomień i alarmów, zmieniać ikonę aplikacji w pasku powiadomień, oraz wybierać kontakty wykluczone (np. z ciszy nocnej). Ostatnia z zakładek wyświetla informacje o masztach z którymi łączyło się urządzenie z możliwością ich szybkiego przydzielenia do określonego regionu

Ilość możliwych do ustawienia warunków i akcji w wypadku zdarzeń jest imponująca. Dodatkowo mogą być one łączone operatorami logicznymi i/lub. Równie rozbudowane są dodatkowe opcje i ustawienia, w których można zdefiniować np. przypomnienia, rozpoznawanie tagów NFC, czy też zabezpieczyć poufne dane kodem bezpieczeństwa. Aplikacja jest w dużej mierze spolszczona, zawiera również wyczerpujący poradnik jak używać określonych zakładek. Niektóre z funkcji mogą wymagać dostępu root.

© dobreprogramy

Recenzje użytkowników

Zaloguj się, aby dodać swoją recenzję!