Lutowe biuletyny zabezpieczeń Microsoftu

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft w lutym wydał jedenaście biuletynów zabezpieczeń, czyli o jeden mniej, niż zapowiadano. Sześć z nich oznaczono jako krytyczne. Pozostałe noszą oznaczenia "ważne".

Wszystkie krytyczne biuletyny opisują luki mogące pozwolić na zdalne wykonanie kodu. Biuletyn MS08-007 dotyczy problemu w usłudze WebDAV Mini-Redirector w systemie Windows. Kolejny MS-08-008 rozwiązuje problem w OLE Automation. MS08-009 poświęcony został usterce w aplikacji Office Word. MS08-010 to z kolei skumulowana poprawka zabezpieczeń do przeglądarki Internet Explorer, a MS08-012 dotyczy problemu w aplikacji Office Publisher. Ostatni z krytycznych biuletynów, MS08-013, dotyczy całego pakietu Office.

Dwa spośród ważnych biuletynów zabezpieczeń dotyczą ataku typu "odmowa usługi" (DoS). Są to MS08-003 w usłudze Active Directory Application Mode (ADAM) oraz MS08-004 w implementacji TCP/IP w systemie Windows. Trzeci biuletyn MS08-005 poświęcony jest kwestii elewacji uprawnień i dotyczy serwera Internet Information Services (IIS). Ostatnie dwa ważne biuletyny to ponownie zdalne wykonanie kodu, tyle że o mniejszym stopniu zagrożenia - MS08-006 w przypadku serwera IIS oraz MS08-011 w pakiecie Works Suite.

Siedem poprawek niezwiązanych z bezpieczeństwem zostało wydanych równolegle w witrynie Microsoft Update. Spośród nich dwie dotyczą systemu Windows i trafiły także do witryny Windows Update. Wydanie kolejnych biuletynów zabezpieczeń przypada na wtorek 11 marca, zaś ich zapowiedź - na czwartek 6 marca.

© dobreprogramy

Komentarze