MKS vs. ArcaBit

Strona główna Aktualności

O autorze

Od jakiegoś czasu dochodziły do użytkowników sprzeczne informacje dotyczące zarówno źródeł współpracy firmy MKS z ArcaBit (i jej produktu ArcaVir) jak również przyszłości najbardziej znanego polskiego programu antywirusowego mks_vir. Rąbka tajemnicy związanej ze współpracą MKS i Arcabit uchyla komunikat prasowy firmy MKS. Najważniejszą jednak dla wszystkich użytkowników konkluzją wynikającą z komunikatu jest zapewnienie o dalszym rozwoju najstarszego polskiego programu antywirusowego.

W listopadzie 2005 roku na wniosek spadkobierców władzę w MKS sp. z o. o. objął zarządca tymczasowy, który zastąpił dotychczasowy zarząd kierowany przez prezesa Włodzimierza B. związanego ze spółką ArcaBit. W grudniu został powołany nowy zarząd. Jak czytamy w komunikacie MKS, nowe władze spółki po przeprowadzeniu dokładnego audytu księgowo-prawnego, złożyły 21 grudnia 2005 zawiadomienie do warszawskiej prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa. Włodzimierz B., jako prezes zarządu spółki w latach 1997-2005, jest przez obecny zarząd MKS podejrzewany o wyprowadzanie pieniędzy ze spółki poprzez zawarcie szeregu niekorzystnych dla MKS umów handlowych ze spółką ArcaBit, której prezesem zarządu jest jego żona, a współwłaścicielami są - córka (60% udziałów) oraz były główny informatyk spółki MKS (40% udziałów).

Jak twierdzi spółka MKS, według umów z ArcaBit - MKS zobowiązał się m.in. do nie rozwijania programu mks_vir ponad wersję 2005, ponoszenia wygórowanych kosztów obsługi bieżącej programu (kilkaset tysięcy złotych miesięcznie), zaprzestania działalności produkcyjnej i aktualizacyjnej nad programem. Tymczasem spółka ArcaBit wprowadziła na rynek sygnowany przez siebie program antywirusowy i zawarła z prezesem Włodzimierzem B. umowę na podstawie której MKS był zobowiązany do promowania i sprzedaży programu antywirusowego Arcabitu. Spadkobiercy Marka Sella uważają, że w ten sposób celowo próbowano doprowadzić do upadku MKS aby jego miejsce mógł zająć Arcabit.

Uważamy, że było to działanie na szkodę spółki, a także złamanie podstawowych zasad uczciwej konkurencji - powiedział nowy prezes spółki MKS, Franciszek Kędzierski.

Nowy zarząd MKS uważa, że ujawniono również tajemnice przedsiębiorstwa. Stało się to w momencie, gdy nieodpłatnie udostępniono spółce Arcabit kody źródłowe do programu antywirusowego mks_vir. Ponadto jak czytamy w wiadomości informacji opublikowanej przez MKS Włodzimierz B. - były prezes MKS doprowadził też do zakończenia współpracy z praktycznie całą kadrą programistów, którzy zajmowali się aktualizacją i udoskonalaniem programu oraz osób zajmujących się obsługą techniczną programu mks_vir. Jednocześnie osoby te znalazły zatrudnienie w Arcabit. To zmierzało do uniemożliwienia MKS prowadzenia swojej podstawowej działalności i uzależnienia spółki MKS od Arcabit.

Takiego stanu rzeczy nie mogliśmy dłużej tolerować - powiedział Mateusz Sell, syn Marka Sella, założyciela firmy i autora programu mks_vir - Wobec niszczenia firmy i bezprawnego przejmowania jej produktu konieczne były radykalne działania i na takie jednomyślnie zdecydowali się wszyscy spadkobiercy mojego ojca

Mimo szkodliwych, wg spadkobierców Marka Sella, działań Włodzimierza B., jak zapewnia społka MKS jej flagowy produkt - program mks_vir - jest aktualizowany i rozwijany w oparciu o dorobek i prace Marka Sella.

Firma ArcaBit opublikowała oświadczenie, będące odpowiedzią na zarzuty MKS, w którym zdecydowanie zaprzecza jakoby w jakikolwiek sposób próbowała negatywnie wpływać na rozwój firmy MKS. ArcaBit zaznacza, że dzięki współpracy firm przychody MKS wzrosły. Ostatecznie spór rozstrzygnie Sąd...

Wobec wątpliwości co do intencji firmy ArcaBit jakie pojawiały się w redakcji, serwis dobreprogramy nigdy nie zdecydował się na opublikowanie programu ArcaVir na swoich łamach.

© dobreprogramy
s