MSDN AA także dla szkół średnich

Strona główna Aktualności

O autorze

Firma Microsoft uruchomiła program Microsoft Developer Network Accademic Alliance (MSDN AA) dla szkół średnich. Do programu mogą przystąpić wszystkie polskie licea posiadające w swoim programie nauczania zajęcia z informatyki. Licencja MSDN AA zapewnia szkołom dostęp do najnowszych narzędzi programistycznych oraz dokumentacji i wsparcia technicznego ze strony Microsoft, za równowartość 299 euro + VAT rocznie.

Dzięki programowi MSDN Accademic Alliance uczniowie oraz nauczyciele będą mogli korzystać z praktycznych rozwiązań Microsoftu, udostępnionych do celów dydaktycznych po atrakcyjnych cenach. Licencja MSDN AA przewiduje możliwość instalowania oprogramowania Microsoft, zawartego w subskrypcji, na dowolnej liczbie komputerów w placówce szkolnej biorącej udział w programie, ale również na prywatnym, domowym sprzęcie nauczycieli i uczniów (!). Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie młodym ludziom dostępu do nowych technologii oraz zachęcenie nauczycieli do czynnego dzielenia się z nimi swoją wiedzą techniczną.

Zależy nam na umożliwieniu młodym ludziom łatwego i wygodnego dostępu do nowych technologii i zachęceniu ich do jak najczęstszego sięgania po nie. Wierzymy, że korzystanie z nowoczesnych rozwiązań informatycznych pomoże uczniom szkół średnich w efektywnym zdobywanie wiedzy, a ich nauczycielom w ciekawym i rzetelnym jej przekazywaniu - powiedział Jacek Myrcha, dyrektor działu Developer & Platform Evangelism w polskim oddziale Microsoft.

W ramach pakietu MSDN Academic Alliance objęte programem licea otrzymają: Microsoft Visual Studio .NET Academic, Microsoft Visual Studio 6.0, trzy zestawy kursów Microsoft e-Learning Library (MELL), Teaching Tools CD, Student Tools CD oraz bibliotekę MSDN Library. Roczny koszt subskrypcji MSDN AA dla szkół średnich to 299 euro + VAT. Koszt ten zawiera licencję na nieorgraniczoną liczbę komputerów w szkole (używanych dla celów dydatkycznych), a także w domach nauczycieli i uczniów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.microsoft.com/poland/edukacja/uczelnie.

W przypadku szkół wyższych pakiet MSDN AA zawiera dodatkowo oprogramowanie serwerowe (m.in. Windows Server, SQL Server, Exchange Server i inne), systemy operacyjne, Visio Professional, zestawy oprogramowania Software Development Kit i Driver Development Kit , nowe wersje oprogramowanie, wersje beta, poprawki, dokumentację, artykuły techniczne, przykłady kodu, knowledge Base (baza informacji z zakresu pomocy technicznej), narzędzia programistyczne dla Windows CE, comiesięczne przesyłki zawierające nowe wersje produktów, a wszystko to za 799 euro + VAT rocznie. Więcej informacji na temat tej odmiany MSDN AA można znaleźć na www.microsoft.com/poland/edukacja/uczelnie.

Obecnie z programu MSDN Accademic Alliance korzysta już 200 polskich uczelni wyższych. Według szacunków firmy Microsoft, około 70-80 tysięcy studentów uzyskało za sprawą umów z instytucjami uniwersyteckimi stały dostęp najnowszego oprogramowania i technologii tej firmy.

© dobreprogramy
s