MSWiA dementuje: nie będzie inwigilacji polskiej sieci

Strona główna Aktualności

O autorze

W związku z opublikowanym w Rzeczpospolitej artykułem Czy to koniec anonimowości w Internecie?, o treści którego informowaliśmy, MSWiA wydało dziś oficjalne oświadczenie.

Według informacji Rzeczpospolitej od czerwca br na wniosek resortów siłowych trwały prace nad zamianami do nowelizowanej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które to miałaby bardzo negatywnie wpłynąć na anonimowość Internautów wobec organów Państwowych oraz znacząco podnieść koszty jakie ponosiłyby serwisy internetowe w związku z koniecznością wieloletniego magazynowania danych użytkowników.

Jak czytamy w oświadczeniu, MSWiA w maju bieżącego roku rozpoczęło przegląd przepisów w tym zakresie. Prace objęte były patronatem Rady Informatyzacji, a prowadzone były przy udziale środowisk informatycznych, akademickich i izb gospodarczych. toku prac zgłoszono około 20 postulatów różnych zmian w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną. Jednym z postulatów zgłoszonych podczas dyskusji o nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna była kwestia dotycząca retencji danych o ruchu w sieci i prowadzenia tzw. kontroli operacyjnej przez organy ścigania.

Propozycja ta, jak wszystkie pozostałe, została zaprezentowania podczas spotkania wszystkich środowisk zainteresowanych nowelizacją w dniu 20 maja 2009 r., a prace nad nią kontynuowano w czerwcu 2009 r. Środowiska gospodarcze i informatyczne - nie negując samej idei zwiększania bezpieczeństwa obrotu w sieci wskazały na liczne problemy praktyczne związane z ewentualną retencją danych o ruchu w sieci oraz kontrolą operacyjną. Uznano, że jakiekolwiek dalsze działania prawne w tym zakresie wymagają szerokiej i dogłębnej dyskusji społecznej.

W obecnie przygotowywanych w MSWiA założeniach zmian do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie uwzględniono zagadnień dotyczących retencji danych o ruchu w sieci, skupiając się na kwestiach związanych z ułatwieniem działalności przedsiębiorców internetowych tj. w szczególności: zasad wyłączenia odpowiedzialności usługodawców, zasad ochrony danych osobowych, obowiązków informacyjnych i ochrony konsumenta, reklamy internetowej.


MSWiA przy okazji zachęca osoby zainteresowane włączeniem się do prac nad nowelizacją ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną do kontaktu z Departamentem Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do śledzenia informacji zamieszczanych na bieżąco w serwisie internetowym MSWiA w dziale Informatyzacja

© dobreprogramy

Komentarze