MSWiA przedłuża umowę z Microsoft

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużyły umowę, na mocy której przez kolejne lata jednostki administracji rządowej i samorządowej w Polsce będą miały możliwość dokonywania zakupów oprogramowania na specjalnych warunkach cenowych. Umowa obowiązywać będzie do końca 2008 roku.

Warunki Umowy Ramowej Microsoft Select podpisanej z MSWiA nie ulegają zmianie. Mogą z niej korzystać jednostki organizacyjne administracji publicznej - rządowej i samorządowej. Nabywanie licencji w ramach już podpisanych umów rejestracyjnych, które zostaną automatycznie przedłużone, można będzie realizować do 31 grudnia 2008 r. Do programu mogą także przystąpić nowe podmioty.

Oferujemy jednostkom administracji rządowej i samorządowej dogodne warunki przy zakupie serwerów, systemów i licencji na oprogramowanie Microsoft. W skali całego kraju oznacza to znaczne oszczędności. Wszystkie uprawnione podmioty mogą przystępować do programu za pośrednictwem Podmiotów Obsługujących, czyli firm posiadających tytuł Microsoft Large Account Reseller. Ich wybór następuje zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych lub innymi, odpowiednimi przepisami obowiązującymi dany organ administracji - powiedział Kamil Kurowski z polskiego oddziału Microsoft.

© dobreprogramy
s