Massachusetts wybiera ODF ale pozostaje przy Microsoft Office

Strona główna Aktualności

O autorze

Stan Massachusetts będzie używać otwartego formatu OpenDocument do tworzenia dokumentów, nadal jednak będzie wykorzystywany pakiet Microsoft Office, przynajmniej w najbliższej przyszłości.

Władzom stanu zależy na wprowadzeniu otwartych standardów. Wybrano ODF. Chciano też wykorzystywać otwarte oprogramowanie i zastanawiano się nad OpenOffice.org. Pojawiły się jednak protesty organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne. Okazało się bowiem, że żaden pakiet biurowy wspierający ODF nie oferuje wystarczających ułatwień dla niepełnosprawnych, m.in. w zakresie powiększania tekstu i czytania go przez komputer.

Louis Gutierrez ze stanowego działu IT stwierdził, że niedawno stworzony plugin ODF do Microsoft Office rozwiązuje problem dostarczając zarówno otwartości standardu jak i potrzebnych niepełnosprawnym ułatwień. W grudniu plugin ODF zacznie być używany przez Massachusetts Office on Disability a potem inne agencje. Gutierrez zaznaczył, że stan Massachusetts będzie rozważał alternatywy dla Microsoft Office gdy tylko z znajdą się one na poziomie zapewniającym brakujące funkcje dla niepełnosprawnych.

© dobreprogramy
s