reklama

Memorandum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Strona główna Aktualności

O autorze

Wczoraj odbyło się XVII Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Izba istnieje od 1993 roku, zgodnie z zapisami ustawy o izbach gospodarczych, ma prawo oficjalnie lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 180 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.

W wyniku prac Zgromadzenia uchwalone zostało Memorandum Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Memorandum zawiera najważniejsze wg PIIT warunki i zadania dla rozwoju przemysłu teleinformatycznego w Polsce.

Składa się ono z 16 punktów, w których mowa jest między innymi o zwiększeniu poziomu powszechnej edukacji i umiejętności teleinformatycznych, upowszechnianiu teleinformatyzacji w przedsiębiorstwach (m. in. poprzez ułatwienie dostępu do środków unijnych), nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym oraz jego upowszechnieniu, nowelizacji innych aktów prawnych m. in. związanych ochroną własności intelektualnej i szeroko rozumianą ochroną danych, nadaniu sieciom teleinformatycznym cechy infrastruktury pożytku publicznego oraz o promocji polskich innowacyjnych rozwiązań.

Mowa jest również o podjęciu dyskusji o nowych, zgodnych z aktualnymi technologiami, rozwiązaniach wynagradzania twórców za ich utwory dystrybuowane w mediach elektronicznych i rzeczywiście wykorzystywane przez użytkowników oraz za dozwolone kopiowanie utworów z wykorzystaniem urządzeń i nośników cyfrowych.

Pełna treść Memorandum dostępna jest w formie pliku pdf (132 kB).

© dobreprogramy
reklama

Komentarze

reklama