Microsoft Forefront dla bezpieczeństwa

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft zapowiada wprowadzenie nowej marki Microsoft Forefront, pod którą ukażą się produkty związane z bezpieczeństwem danych w firmie oraz bezpieczeństwem dostępu do sieci komputerowej.

Po wprowadzeniu przez Microsoft na rynek zintegrowanej zapory ogniowej ISA Server 2006 (Internet Security and Acceleration Server) do zabezpieczenia sieci wewnątrzkorporacyjnych oraz zapowiedzi ukazania się 1 lipca nowej wersji Microsoft Antigen służącej do zabezpieczenia poczty elektronicznej Microsoft wprowadzi nową markę Microsoft Forefront, pod którą ukażą się następne produkty związane z bezpieczeństwem firm oraz bezpieczeństwem dostępu do danych. Produkty te obejmą swoim działaniem pełną infrastrukturę informatyczną, z serwerami, sieciami oraz komputerami użytkowników.

Pierwszymi produktami w linii Forefront będą Forefront Client Security (dawniej Microsoft Client Protection) - dla którego faza otwartych testów beta jest przewidziana na czwarty kwartał bieżącego roku - oraz nowa generacja produktów z serii Antigen. Wprowadzenie produktów Forefront Security for Exchange Server oraz Forefront Security for SharePoint zostało zaplanowane jednocześnie z wejściem na rynek produktów Exchange Server 2007 i Office 2007. Dotychczasowi użytkownicy produktów Antigen, posiadający w momencie udostępnienia nowych produktów marki Forefront aktualne licencje na oprogramowanie Antigen, będą uprawnieni do uzyskania Forefront bez dodatkowych opłat.

© dobreprogramy
s