Microsoft Najlepszym Pracodawcą 2005

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft zdobył pierwsze miejsce oraz tytuł Najlepszy Pracodawca 2005 w pierwszej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2005. Zwycięzca został wyłoniony w oparciu o audyt obejmujący badanie zaangażowania pracowników, weryfikację stosowanych w firmie systemów, programów i praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz kwestionariusz wypełniany przez najwyższą kadrę menedżerską. Badanie przeprowadziła firma doradztwa strategicznego, Hewitt Associates.

Badanie Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2005 zostało przeprowadzone w naszym kraju po raz pierwszy, jest jednak powszechnie znane w Europie i na całym świecie. Celem badania jest dostarczanie informacji na temat sposobów zdobywania przewagi konkurencyjnej poprzez inwestycje w ludzi, a także analiza najlepszych praktyk w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w wiodących organizacjach w regionie. Badanie to umożliwia również identyfikację sposobów i technik wykorzystywanych przez organizacje do podnoszenia poziomu zaangażowania swoich pracowników.

Ogromnie cieszy nas wynik badania i tytuł Pracodawcy Roku 2005. Jednak prawdziwe zadowolenie płynie z tego, że do naszego zwycięstwa przyczyniło się zaangażowanie i pozytywne oceny naszych pracowników. Oni stanowią najcenniejszy z zasobów firmy. Wierzę, że to właśnie ich wiedza, doświadczenie, ale przede wszystkim oddanie i entuzjazm, stanowią klucz do powodzenia działań podejmowanych przez Microsoft w Polsce - powiedziała Beata Wróblewska-Mazurkiewicz, Dyrektor Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w polskim oddziale Microsoft.

Od innych tego typu inicjatyw Badanie Najlepsi Pracodawcy wyróżnia unikalna metodologia, bazująca na obiektywnym audycie stosowanych w organizacji systemów, programów i praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, analizie zaangażowania pracowników oraz ocenie roli funkcji personalnej z perspektywy najwyższej kadry menedżerskiej. Udział w badaniu mogą wziąć firmy działające na polskim rynku od, co najmniej, dwóch lat i zatrudniające nie mniej niż pięćdziesięciu pracowników.

© dobreprogramy
s