Microsoft Najlepszym Pracodawcą w Europie Centralnej

Strona główna Aktualności

O autorze

Microsoft uplasował się na pierwszym miejscu rankingu Najlepsi Pracodawcy w Europie Centralnej, przeprowadzonego wśród 205 firm z Austrii, Czech, Węgier i Polski, reprezentowanych przez 51 761 pracowników.

Wyniki opracowano na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez pracowników oraz najwyższą kadrę menedżerską. Ocenie podlegało zaangażowanie osób zatrudnionych w firmie oraz stosowane przez działy HR (Human Resources) praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Badanie, po raz pierwszy w Polsce, przeprowadziła wiodąca firma doradztwa strategicznego, Hewitt Associates. W polskiej edycji badania Microsoft również zajął pierwszą pozycję, zdobywając tytuł Najlepszy Pracodawca w Polsce 2005.

Z badania wynika, że firmy z grona Najlepszych Pracodawców, przewyższają innych uczestników badania umiejętnością budowania w pracownikach poczucia, że są oni najważniejszym ogniwem w firmie - jedynym, które potrafi tworzyć wartość. Najlepsi Pracodawcy charakteryzują się zwykle również tym, że stosują otwarty styl komunikacji i brak hierarchiczności relacji, co przekłada się na pozytywne stosunki pomiędzy kierownictwem firmy a jej pracownikami. Istotna jest również umiejętność docenienia wkładu pracy poszczególnych osób w sukces całej firmy. We wszystkich firmach z Austrii, Czech, Węgier i Polski, biorących udział w badaniu, zaobserwowano, że pracownicy najbardziej zadowoleni są z pozytywnych relacji ze swoimi współpracownikami, z dobrej atmosfery w miejscu pracy oraz wsparcia otrzymywanego od przełożonych.

Badanie Najlepsi Pracodawcy jest prowadzone przez Hewitt Associates już od 10 lat. W tym czasie zebrano opinie od ponad 750 tys. pracowników z ponad 2 tys. firm z całego świata, w tym od 200 tys. osób z 500 firm europejskich. W Polsce badanie Najlepsi Pracodawcy w Europie Centralnej zostało przeprowadzone po raz pierwszy. Od innych tego typu inicjatyw Badanie Najlepsi Pracodawcy wyróżnia metodologia. Bazuje ona na obiektywnym audycie stosowanych w organizacji systemów, programów i praktyk z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, analizie zaangażowania pracowników oraz ocenie roli funkcji personalnej z perspektywy najwyższej kadry menedżerskiej.

© dobreprogramy
s