Microsoft SQL Server 2005 - nowa platforma, nowe możliwości

Strona główna Aktualności

O autorze

Pod tym hasłem firmy CSS i Microsoft organizują bezpłatne seminaria techniczne na temat najnowszej wersji Microsoft SQL Server 2005, której premiera jest niebawem oczekiwana. Seminaria będą odbywać się od 30 września do 10 paździenika b.r., kolejno we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Gdańsku.

Podczas seminariów zostaną omówione m.in. nowe ceny Microsoft SQL Server 2005, narzędzia ułatwiające uaktualnienia i migrację danych, wykorzystywanie technologii XML, a także zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa. Seminaria będą miały charakter techniczny i skierowane są do osób zarządzających działami IT, projektantów systemów, administratorów i programistów.

Więcej informacji można znaleźć na specjalnej stronie informacyjnej

© dobreprogramy
s